Kibocsátási trendek Európában: kettőt előre, egyet hátra?

A COVID-19 okozta lezárások rásegítésével, de az Európai Unió elérte a 2020-ra kitűzött céljait, azaz, 20%-kal csökkent az üvegházgáz-kibocsátás az 1990-es szinthez képest, továbbá 20%-kal nőtt a megújuló energiaforrások aránya és az energiahatékonyság is 20%-kal javult. Az eddigi törekvések viszont nem elegendőek arra, hogy az EU 2050-re klímasemleges legyen, ehhez a következő három évtizedben az eddiginél sokkal gyorsabb ütemű üvegházgáz-kibocsátás csökkentést kell megvalósítani. A megújuló energiaforrásokkal sem állunk elég jól, bár ezek aránya az energiamixben évente átlagosan 0,7%-kal nőtt 2005–2020 között, de a következő évtizedekben ennél is nagyobb mértékű növekedésre lenne szükség. A 2050-es klímacélok betartásához átfogó és mély változások kellenek az épületek felújítása, a hűtés/fűtés biztosítása, a szállítás, a közlekedés, a föld- és erdőhasználat terén egyaránt.
Kibocsátási trendek Európában: kettőt előre, egyet hátra?

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) jelentése szerint a 2020-as év valódi előrehaladást mutatott az EU klíma- és energiacéljai felé: ebben szerepe volt a több éves, fenntarthatóságra irányuló munkának is, de a keserédes siker igazán a koronavírus járvány okozta lezárásoknak köszönhető.

Az előzetes becslések szerint 2020-ra a megújuló energiaforrások aránya elérte a 21,3%-ot a teljes energiafogyasztásban, azonban ehhez az európai energiahasználat csökkenése is hozzájárult.

Az EU-ban az elmúlt hét évben az üvegházgázhatású gázok kibocsátása a 2020-as cél alatt maradt (a 2017-es év kivételével). 2019 és 2020 között kb. 10%-kal csökkent az üvegházgáz-kibocsátás, 2018 és 2019 között azonban ez az érték csak 4% volt. Becslések szerint 2020-ra 34%-os csökkentést sikerült elérni a nettó emisszióban (tehát túlteljesítettük a 20%-os célt). A jelenleg tervezett politikák és intézkedések hatására 2030-ra viszont csak 41%-os csökkenés következhet be – azaz a legalább 55%-os cél teljesítéséhez további lépések kellenek minden szektorban.

2030-ig tehát jóval meredekebb üvegházgáz-kibocsátás-csökkentésre lesz szükség, hogy elérjük az 55%-os célt (az 1990-es szinthez viszonyítva).

A 2030-as célok eléréséhez a végső energiafelhasználásban évente átlagosan 9 Mtoe (millió tonna olaj-egyenérték) csökkentésre lenne szükség az EU-ban. Összehasonlításképp: 2005 és 2020 között ez az érték 7 Mtoe volt és ebben benne van a COVID hatása is!

A 2030-ra kitűzött célok teljesítése kritikus fontosságú, hogy egyáltalán legyen esély a 2050-es nettó zéró kibocsátás-ígéretek betartására. Átfogó és mély változásokra lesz szükség az épületek felújítása, a hűtés/fűtés biztosítása, a szállítás, a közlekedés, a föld- és erdőhasználat terén egyaránt.

Az energiahatékonyság növelése mellett elengedhetetlen, hogy a célok elérése a fenntarthatósággal együtt történjen meg. Azaz integrált és rendszerszintű megközelítésre van szükség, hogy például a megújuló energiaforrások telepítésének következtében ne csökkenjen a biodiverzitás.

Jó hír, hogy az EU-27 országaiban a földhasználat és az erdőgazdálkodás (még) nettó üvegházgáz elnyelőnek számít,

azaz több üvegházhatású gázt nyel el, mint amennyit kibocsát. 2019-ben ezen természetes szénelnyelők kapacitása 249 Mt szén-dioxid-egyenértékű volt, ami az EU teljes üvegházgáz kibocsátásának kb. 7%-a. Az elmúlt években azonban ezek a nyelők zsugorodni kezdtek; 2030-ra várhatóan kb. 8%-kal csökken a természetes szénelnyelők területe.

A 2050-es klímasemlegességi cél, majd az azt követő években a nettó negatív kibocsátási szintek (azaz nemcsak, hogy alig bocsátunk ki, hanem ennél több üvegházgázt vonunk ki a légkörből) eléréséhez pedig éppenhogy növelni kell a nyelők méretét. Ez jelentheti a természetes nyelőket (erdők és bizonyos felszíntípusok), de a különböző szén-kivonó technológiákat is, utóbbiak azonban jelenleg gyerekcipőben járnak, jövőbeli nagyskálájú alkalmazásuk még kérdéses.

Kapcsolódó cikkA szénkivonó technológiákba vetett hit alááshatja a globális klímacélokatA világ kibocsátáscsökkentési céljait jelentősen alááshatja, ha túlságosan támaszkodik a különböző szénkivonó technológiákra, melyek még gyerekcipőben járnak, mégis több ország és óriáscég is irreális mértékben számol velük.

Gyorsan nő a megújulók aránya, de a növekvő energiafogyasztás szinte zárójelbe is teszi

A megújuló energiaforrások aránya az enerigamixben 2005–2020 között évente átlagosan 0,7%-kal nőtt. A 2030-as eredetileg 32%-os cél (az Európai Bizottság azóta ennél ambiciózusabb célokat tűzött ki) eléréséhez azonban ennél nagyobb, 1,1%-os átlagos évi növekedésre lenne szükség ebben az évtizedben.

Az energiaforrások megváltoztatása mellett pedig a hatékonyság növelése is fontos, mivel ezzel általánosságban csökkentjük az energiafelhasználást. Magyarországon a megújuló energiaforrások részesedése az energiamixben 2013-ban volt a legnagyobb (ekkor 16,2%-ot tett ki), azóta azonban ez csökkent és 2019-ben 12,6%-on állt meg.

Ennek oka az ország energiafogyasztásának emelkedésében keresendő, ami lehagyta a megújuló energiaforrások arányának növekedését.

Hazánkban a villamos energia terén ugyan nőtt a megújulók aránya, de a fűtés/hűtés esetén csökkent és a nettó eredmény a megújulók kisebb részesedéséhez vezetett 2013–2019 között.

2020-ban viszont megfordulni látszik a változás iránya: 13,9%-ot ért el a megújulók részaránya a hazai energiafogyasztásban, az összes energiaforrást tekintve; a növekedés elsősorban a bioüzemanyagoknak és a napenergiának tulajdonítható. Magyarországon idén több hónapban is növekedett a napelemek által termelt villamos energia mennyisége a 2021-es év azonos időszakához képest (pl. júliusban 32,1%-kal).

A megújuló energiaforrások részaránya 2010 és 2020 között Magyarországon. Forrás: MEKH

Kapcsolódó cikkHa kirúgjuk az uniós klímapolitika egyik lábát, akkor majd egy másikat kell erősítenünkBár a nyáron, az Európai Bizottság által bemutatott Fit for 55 uniós klímapolitikai csomag nemhogy döntéshozatali, de igazán még tárgyalási fázisban sincs, már több kritika és politikai támadás érte. Ha a csomag egyes részeit a magyar vagy más kormányok gyengítik, attól még az összcél nem változik, és ebben az esetben más pontjait kell erősíteni a csomagnak.

A legjelentősebb kibocsátó szektorok: energia, ipar, közlekedés

2020-ban az EU-27-ben a legnagyobb kibocsátás a különböző szektorok közül az energia-ellátáshoz (pl. energia és hőtermelés, olaj és gáz kinyerés és finomítás, szénbányászat) köthető, annak ellenére, hogy 2005 óta ezeken a területeken a totális kibocsátás 43%-kal csökkent.

Ehhez hozzájárult például, hogy 2005–2020 között a villamos energia megújuló energiából származó aránya 16%-ról 37%-ra nőtt, ahogyan az is, hogy a szén-dioxid kibocsátás árát meg kell fizetni (2005 óta kibocsátáskereskedelmi rendszer van az EU-ban (ETS), azaz a kibocsátóknak meg kell vásárolni a szén-dioxid kvótákat). Az EU tagországait tekintve az energia-ellátási szektorban a legnagyobb csökkenés Luxemburgban valósult meg (de itt eleve alacsony volt a szektor kibocsátása); a legkisebb pedig Cipruson.

Kapcsolódó cikkKarbonvámmal kényszerítené ki az EU a globális kibocsátáscsökkentéstA karbonvám (CBAM) az EU-n kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket érintené, és nem titkolt célja, hogy az unión kívüli lazább környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően olcsóbban, de jóval szennyezőbb módon előállított termékeket ne érje meg behozni. De hogyan is nézne ki ez a gyakorlatban?

Kapcsolódó cikkKvótákkal vadászná le az EU a legdurvább szennyezőketJúliusra halasztotta az Európai Bizottság annak bemutatását, hogyan kellene az EU-nak elérni 2030-ig 55 százalékos kibocsátáscsökkentést, majd a karbonsemlegességet 2050-re. Az egyik legfontosabb lépés a 2005 óta működő, uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) reformja, és ezzel szoros összefüggésben a karbonvámok bevezetése.

Az ipari tevékenységhez köthető kibocsátás (2020-ban ez az EU-27 kibocsátásának kb. ötöde volt) 27%-kal csökkent 2005–2020 között. A legnagyobb mértékű csökkenés Észtországban történt, ami a COVID-19-cel, az enyhe téllel, és az olajpala szektor magas árak miatti hanyatlásával magyarázható. Máltán viszont növekedés lépett fel az emisszióban, a hűtőgépekben és légkondicionáló berendezésekben használt fluorozott szénhidrogének miatt.

Jelentős emisszió forrás az EU-27-ben a közlekedési szektor is. 2020-ban 14%-os csökkenés lépett fel a kibocsátásokban 2005-höz képest (ez is a COVID-19 hatásának köszönhető). Nagymértékű erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy az általános csökkentéshez megfelelően hozzájáruljon ez a szektor is. 2035-től minden, az EU-ban regisztrált új autó zéró-emissziójú kellene, hogy legyen.

2005 és 2020 között Finnországban és Svédországban csökkent a kibocsátás, Lengyelországban viszont nőtt, az autók, buszok és nehézgépjárművek miatt. A járványhelyzetből kifolyólag 2020-ban a közlekedésből származó kibocsátás jelentősen csökkent, és ez a repülésekben különösen meglátszott (2020-ban 54%-kal alacsonyabb volt az emisszió mint 2019-ben) – de ez a csökkenés feltételezhetően csak átmeneti; a légiközlekedés vissza fog térni a 2019-es szintre a következő években.

A nemzetközi repülőgépes utazásokból eredő kibocsátások 38%-kal nőttek 2005–2019 között és ez a projekciók szerint továbbra is növekedni fog, csak lassabb ütemben. A tagállamok közül a legkisebb mértékű növekedést (3%) Magyarországon figyelték meg.

Ennek elsődleges oka feltételezhetően nem a klímatudatosság volt; az anyagi körülményeink is fontos szerepet játszanak a nyaralási lehetőségekben. Ezzel szemben Lengyelországban a repüléshez köthető kibocsátás megháromszorozódott, valószínűleg az alacsony költségű utak miatt, amik 2004 óta (amikor a lengyelek csatlakoztak az EU-hoz) érhetők el. A hajózáshoz köthető kibocsátás 10%-kal csökkent 2005–2019 között; a legnagyobb mértékben Németországban.

Az energia, az ipar és a közlekedés mellett az épületszektor, a mezőgazdaság és a hulladékszektor esetén is jelentős felskálázásra van szükség a kibocsátáscsökkentés terén.

Az épületszektorhoz kötődött 2020-ban az EU-27 totális kibocsátásának 15%-a. 2005 és 2019 között 29%-os üvegházgáz kibocsátás-csökkenés lépett fel, ami többek között az új épületek energiahatékonyságának növeléséhez és a már meglevő épületek felújításához köthető.

Kapcsolódó cikkEgy valódi épületfelújítási program lehetne a magyar Green DealTöbb tízezer munkahelyet és több milliárdos állami többletbevételt is eredményezhetne egy átfogó, államilag támogatott lakásfelújítási program. A költségvetés még akkor is jól jár, ha a legdrágább, de egyben leghatékonyabban felújításra ösztönző, 30 vagy 40 százalékos vissza nem térítendő állami támogatásra épülő programot indítanak, ehhez az uniós helyreállítási alapból most ráadásul forrást is kaphatnánk.

A legnagyobb csökkenés Görögországban valósult meg 2005–2020 között, de Svédországban is jelentős (> 50%) volt ennek mértéke. Várhatóan folytatódni fog a szektorhoz köthető üvegházgáz-kibocsátás, de ahhoz, hogy az EU 2030-as 55%-os célját elérjük, az épületekhez kapcsolódó emissziót 60%-kal kellene csökkenteni, ami egy jelentős növekedést követel meg az épületek felújításában.

Az üvegházgáz-kibocsátás kb. 12%-át a mezőgazdaság teszi ki az EU-27-ben. A 2005–2019-es időszakban meglehetősen keveset változott az emisszió, és a tagországok között is különbségek voltak: 14 országban (köztük Magyarországon is) nőtt a kibocsátás, 13-ban pedig csökkent. A legnagyobb csökkenés 2005 óta Máltán lépett fel, ami nagyrészt azzal magyarázható, hogy az állatállomány kibocsátása kevesebb lett. A projekciók szerint 2030-ig egy mérsékelt, 2%-os csökkentés várható. Különösen fontos lenne pedig az állatállománnyal foglalkozni, ami a mezőgazdasági szektort is szinkronba hozhatná az EU emisszió csökkentési céljaival.

A hulladékszektor a kibocsátások 3%-át tette ki 2020-ban. 2005 óta jelentősen (25%) csökkent, és további 15%-os csökkenés várható 2030-ig. Csehországban azonban növekedés lépett fel, főleg a hulladéklerakók miatt.

A különböző szektorok hozzájárulása a 2020-as kibocsátásokhoz. Forrás: EEA

Részletesebb adatsorok és grafikonok, különböző szektorokra, országokra vagy például üvegházgázokra lebontva itt találhatók.

Uniós szinten kijöttek a számok, de országokra nézve közel sem

EU-s szinten tehát sikerült teljesíteni a 2020-as célokat, de ehhez szükség volt néhány ország túlteljesítésére, amely kompenzálta az alulteljesítőket. 2020-ban 21 ország jelentett alacsonyabb üvegházgáz-kibocsátást, mint ami a cél volt (a hat kivétel: Bulgária, Ciprus, Finnország, Németország, Írország és Málta); a megújuló energiaforrások arányára irányuló célt pedig 22 ország teljesítette (kivétel: Belgium, Franciaország, Lengyelország, Románia és Szlovénia).

A végső energiafelhasználás csökkentési cél nem sikerült Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, Németországban, Magyarországon, Litvániában és Szlovákiában – még a COVID-19 hatásának ellenére sem. Összeségében a négy célból (a negyedik cél az elsődleges energiafogyasztás csökkentése) legalább kettő megvalósult a legtöbb tagországban; egyedül Belgium és Bulgária teljesített alul háromban.

A 2020-as célok felé való haladás az üvegházgáz-kibocsátásban, a végső energiafogyasztásban, a megújuló energiaforrások arányában és az elsődleges energiafogyasztásban az EU-27 országaiban. Forrás: EEA

Nincs könnyű helyzetben az uniós klímapolitika, mert egyelőre még annak a legalább 55%-os, közös kibocsátáscsökkentési célnak az elérése is kérdéses, amiben csak hosszas viták után tudtak megállapodni a tagállamok. Ami biztos, hogy nagyobb ambícióra van szükség a közösség részéről, ha Európa el kívánja érni a kitűzött klímacéljait. Az éghajlatváltozás évről-évre fokozódó negatív hatásai pedig fájdalmasan hívják fel a figyelmet arra, hogy mi a tét.

Kis Anna

Kis Anna

Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa, a Másfél fok egyik állandó szerzője.

Megtalálsz minket a Facebookon és az Instagramon is!