Impresszum

Másfél fok állandó és vendégszerzői:

Antal Attila Jogász és politológus. Adjunktus az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Politikatudományi Intézetében. A Politikatörténeti Intézetben működő Társadalomelméleti Műhely koordinátora. A szerző cikkei

Ágoston-Kostyál Csilla Pszichológus, a pszichológiai tudományok doktora (PhD), jelenleg az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézetében dolgozik adjunktusként, fő kutatási területe az öko-szorongás, öko-bűntudat és öko-gyász, valamint a környezettudatos viselkedést segítő és akadályozó tényezők vizsgálata. A szerző cikkei

Lorena Axinte A földrajztudomány doktora (PhD), egy mobilitással foglalkozó nemzetközi szervezet tanácsadója. Az Infoclima éghajlatváltozással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő oldal egyik szerzője. A szerző cikkei

Baják Petra Hidrogeológus, az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének doktorandusza és a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra és Alapítvány munkatársa. A szerző cikkei

Balázs Bernadett Pszichológus, a földtudományok doktora (PhD). Korábban a Szegedi Tudományegyetem, a Singapore-MIT (Massachusetts Institute of Technology) Alliance for Research and Technology kutatóintézet és a Wesley János Főiskola munkatársa. A szerző cikkei

Balogh Ádám Közgazdász, diplomáit a Szegedi Tudományegyetemen és a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Jelenleg a bécsi székhelyű Energy Community nemzetközi szervezet energia-infrastruktúra szakértője. A szerző cikkei

Bart István Jogász, klímapolitikai szakértő. A Klímastratégia 2050 Intézet ügyvezető igazgatója, az Energiaklub elnökségi tagja. A szerző cikkei

Bartholy Judit Meteorológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének egykori tanszékvezető egyetemi tanára, dékánhelyettes (2009-2012), a Földtudományi Doktori Iskola vezetője. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) egykori tudományos szakmai lektora (review editor). A szerző cikkei

Bede-Fazekas Ákos Tájépítész, informatikus, az agrárműszaki tudományok doktora (PhD), az Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területe az ökológiai modellezéstől átível a klímaváltozás élőlényekre gyakorolt hatásfelmérésének módszertani kérdéseiig.

Bátori Levente Földtudományi kutató (BSc), az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológia specializációs mesterszakos hallgatója. A szerző cikkei

Biró Kinga Környezetmérnök, vegyész mérnöktanár, PhD hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Kutatási területe a vállalati szféra fenntarthatósága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása. A szerző cikkei

Bordi Sára Földtudományi kutató (BSc), az ELTE meteorológus mesterszak végzős hallgatója. Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. A szerző cikkei

Burger Csaba Közgazdász, doktori fokozatát (PhD) az Oxfordi Egyetemen szerezte. Jelenleg pénzügyi kockázati modellezéssel foglalkozik. A szerző cikkei

Buzási Attila Regionális és környezetgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense. Kutatási területe a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és sérülékenység-vizsgálat ágazati és területi összefüggései. A szerző cikkei

Csepregi András Geológus, a Hydrosys Kft. ügyvezetője és a VITUKI egykori munkatársa. Fő szakterülete a felszín alatti vizek hidraulikai és transzport modellezése, vízbázisvédelem és ahhoz kapcsolódó vizsgálatok.

Csizmadia Dóra A tájépítészet doktora (PhD), a Ramboll Studio Dreiseitl tájépítész tervezője. A szerző cikkei

Csóka Gergely Okleveles környezetmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök. A VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. környezet- és természetvédelmi szakértője, a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának szakértői testületének választott tagja, valamint a Soproni Egyetem doktorandusz hallgatója éghajlatvédelmi kutatási témával. A szerző cikkei

Dávid Réka Ágnes Meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának éghajlatkutató doktorandusza. A szerző cikkei

Dezső Zsuzsanna Meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa.

Dombi Mihály Okl. vidékfejlesztő agrármérnök, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), a Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos főmunkatársa. A szerző cikkei

Dóci Gabriella Az Európai Klíma Alapítvány munkatársa, éghajlat-politikai tanácsadó, a környezettudományok doktora (PhD). A szerző cikkei

Erőss Anita Hidrogeológus (PhD), jelenleg az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének tudományos munkatársa, valamint a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra és Alapítvány munkatársa.

Fazekas Dóra Közgazdász, a környezetgazdaságtan doktora (PhD). A Cambridge Econometrics kutató-tanácsadó cég budapesti irodájának vezetője. Szakterülete a gazdasági hatásvizsgálatok készítése energia- és klímapolitikai területen. Elemzései az utóbbi időben a klímaváltozás pénzügyi szektorra gyakorolt hatásait vizsgálják. A szerző cikkei

Feiler József Klímapolitikai szakértő, jelenleg az Európai Klíma Alapítvány regionális igazgatója, korábban többek között a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) munkatársa. A szerző cikkei

Fülöp Sándor Jogász, pszichológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, 2008 és 2012 között a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. A szerző cikkei

Gálhidy László Biológus (PhD), erdőökológus. 1999-2005 között az ELTE TTK és az MTA kutatója. 2006 óta a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője. A szerző cikkei

Gelencsér Dávid Okleveles geográfus (Bsc), az ELTE Informatikai Karának geoinformatikus mesterszakos hallgatója, az Energetikai Szakkollégium tagja, a Szolidáris Gazdaság Központ munkatársa. A szerző cikkei

Gébert Judit Közgazdász (PhD), filozófus, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpontjának egyetemi adjunktusa. A szerző cikkei

Gröller György Az ELTE TTK kémia-fizika szakán végzett, az Óbudai Egyetem Mikroelektronika és Technológia Tanszékének c. egyetemi docense.

Hafenscher Priszcilla Ökológus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. Kutatási területe a klímaváltozás és az ökológiai problémák összefüggései és ezek kommunikációja. A szerző cikkei

Halász Bálint Okleveles építészmérnök, urbanista, tervező. A szerző cikkei

Harmat Ádám Megújuló energiaforrás szakértő geográfus, az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájának doktorjelölte. 2016-ban csatlakozott a WWF Magyarországhoz, amelynek 2019 óta éghajlatvédelmi programvezetője. A szerző cikkei

Haszpra László Meteorológus, levegőkémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetének munkatársa. A szerző cikkei

Hidy Dóra Meteorológus, szociológus, a biológia tudományok doktora (PhD). Az MTA-MATE Agroökológiai Kutatócsoport és az ELTE Kiválósági Központ tagja. Kutatási területe az ökológiai modellezés és az éghajlatváltozás hatása a növényekre. A szerző cikkei

Horváth Bálint Közgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), kutatási területe a körforgásos átalakulást segítő üzleti modellek alkalmazási lehetőségei. Jelenleg a budapesti és pozsonyi Holland Nagykövetség körforgásos gazdasági szakértője, adjunktus a Kodolányi János Egyetemen, a Zöld Gazdaság szakirányfelelőse. A szerző cikkei

Illésné Szécsi Ilona Közgazdász, környezetgazdász, a Magyar Energiahatékonysági Intézet szakmai munkatársa. Főbb kutatási területe a fenntartható építészet. A szerző cikkei

Jankó Ferenc Geográfus (PhD), az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének egyetemi docense, kutatási területe az éghajlatváltozás mint társadalmi probléma, az azzal kapcsolatos tudományos és közéleti viták, tudománytörténeti kérdések. A szerző cikkei

Jókuthy Laura A Magyar Nemzeti Bank Fenntartható Pénzügyek Főosztályának vezető szakértője. A szerző cikkei

Jurecska Laura Környezetkémikus, a környezettudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének oktatója. A szerző cikkei

Kasza Gyula A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kockázatkezelési Igazgatóságának osztályvezetője, címzetes egyetemi tanár. A gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), kutatási területe az élelmiszerbiztonság és az élelmiszermarketing. A Maradék nélkül LIFE projekt programvezetője. A szerző cikkei

Kajner Péter Közgazdász, humánökológus, a WWF Magyarország Élő folyók programjának szakértője. A szerző cikkei

Aleksandra Kardaś Légkörfizikus (PhD), klímakommunikációs szakember. A lengyel Nauka o Klimacie [Klímatudomány] klímaváltozással kapcsolatos tudatosságnövelő platform egyik alapítója és állandó szerzője. A szerző cikkei

Kácsor Enikő Közgazdász (PhD), a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa. Fő kutatási területe az árampiacok modellezése, a nemzetközi áramárak összehasonlítása és elemzése, a megújuló szabályozás és támogatási rendszerek, valamint a gázpiaci szállítói tarifákhoz kapcsolódó kérdések.

Kelemen Ágnes Közgazdász, éghajlat-politikai szakértő. A szerző cikkei

Kertész István Folyamattervező élelmiszermérnök, az élelmiszertudományok doktora (PhD). A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábban Szent István Egyetem) Élelmiszertudományi Karának egyetemi tanársegédje. A szerző cikkei

Kis Anna Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa, a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Konstantin Kata Jogász, közgazdász, ügyvéd, korábbi LIFE éghajlat-politikai tanácsadó. A szerző cikkei

Kovács Attila Meteorológus, éghajlatkutató (PhD). A szerző cikkei

Kuslits Béla Orvos, szociológus, a környezetgazdaságtan doktora (PhD). Az Agri Kulti kutatója, a Jesuit European Social Centre (JESC) ecology officere, fenntarthatósági tanácsadó. A szerző cikkei

Lakatos Mónika Éghajlati szakértő, a földtudományok doktora (PhD). Az Országos Meteorológiai Szolgálat tanácsadója. Kutatási területe az éghajlati szélsőségek statisztikai elemzése. A szerző cikkei

Lehoczky Annamária Éghajlatkutató, szabadúszó környezeti szakújságíró és a Másfél fok állandó szerzője. Doktori (PhD) fokozatát az éghajlatváltozás kutatásában szerezte. A szerző cikkei

Lékó-Kacsova Csenge Geográfus, az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének doktorandusz hallgatója. A szerző cikkei

Ligetvári Krisztina A hadtudományok doktora. Doktori (PhD) fokozatát a természeti erőforrások szűkösségéből, környezeti problémákból fakadó társadalmi konfliktusok biztonságpolitikai kutatásában szerezte. A szerző cikkei

Lóránt Anna Okleveles környezetgazdász és környezetgazdálkodási agrármérnök. Az Environmental Defense Fund Europe szakpolitikai elemzője. A szerző cikkei

Markó Ábel Hidrogeológus, az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék PhD hallgatója, a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra munkatársa. A szerző cikkei

Massay-Kosubek Zoltán Jogász, jelenleg az Európai Klíma Alapítvány programmenedzsere, korábban az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) munkatársa, minisztériumi köztisztviselő, és e minőségében 2011-ben Magyarország Európai Uniós elnökségi stábjának tagja. A szerző cikkei

Mádlné Szőnyi Judit Hidrogeológus, az MTA doktora, az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék habilitált egyetemi docense, a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra kutatóközpont vezetője. A szerző cikkei

Mezősi András Közgazdász (PhD), Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa. Kutatási területei a megújuló energiaforrások közgazdaságtana, a különböző energiapiaci beruházások értékelése, illetve a villamosenergia-piacok közgazdasági modellezése.

Mikes Márk Meteorológus, időjárás-előrejelző, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. A szerző cikkei

Molnár Zsolt Biológus (PhD), az MTA doktora (DSc), az Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos tanácsadója, kutatócsoport vezető. Fő kutatási témái a hagyományos ökológiai tudás és a Kárpát-medence jelenlegi és múltbéli növényzeti viszonyai.

Móring Andrea Meteorológus, levegőkémikus, a földtudományok doktora (PhD). A University of Edinburgh tudományos munkatársa. A szerző cikkei

Muth Dániel Közgazdász. A Közép-európai Egyetem (CEU) Politikatudományi Doktori Iskola PhD-jelöltje, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos segédmunkatársa. Fő kutatási területe a szén-dioxid árazási mechanizmusok politikai gazdaságtana. A szerző cikkei

Nyitrai Emese Judit Nemzetközi klímapolitikai szakértő, korábban a UNFCCC alkalmazkodási ágáért felelős tárgyaló. A szerző cikkei

Páldy Anna Főorvos, az elméleti orvostudományok doktora (PhD). Az Országos Közegészségügyi Intézet tudományos tanácsadója, egykori igazgatóhelyettese. Több, a klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásainak vizsgálatával foglalkozó hazai és európai munkacsoport tagja és vezetője. Az általa vezetett hazai munkacsoport dolgozta ki és vezette be a hőségriasztást Magyarországon. A szerző cikkei

Péliné Németh Csilla Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD). A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) Meteorológiai Támogató Osztályának meteorológus főtisztje, osztályvezető-helyettes. A szerző cikkei

Pieczka Ildikó Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa, a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Pongrácz Rita Meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusa. A szerző cikkei

Pusztai Ádám Okleveles közlekedésmérnök, urbanista, tervezőmérnök. A szerző cikkei

Rodics Katalin Természetvédelmi ökológus, címzetes egyetemi docens. A Greenpeace Magyarország agrárkampány felelőse. A szerző cikkei

Sáfián-Farkas Fanni Környezetkutató geográfus, a földtudományok doktora (PhD), a Szolidáris Gazdaság Központ munkatársa. Fő területei a környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható energiagazdálkodás, az épületek energiahatékonysága és a közösségi energiatermelés. A szerző cikkei

Schaffhauser Tibor Nemzetközi klímapolitikai szakértő, a Green Policy Center társalapítója, korábban egy energiával foglalkozó nemzetközi szervezet klímapolitikai tanácsadója. A szerző cikkei

Somfalvi-Tóth Katalin Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Növénytermesztési-tudományok Intézet Agronómia Tanszék egyetemi adjunktusa, Kaposvári Campus. A szerző cikkei

Somodi Imelda Biológus, a biológiai tudományok doktora (PhD), az Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézetének főmunkatársa. Fő kutatási területe a lehetséges természetes növényzet elmélete, modellezése, elemzése, valamint a klímaváltozás növényzetre gyakorolt várható hatása. A szerző cikkei

Szabó Amanda Imola Meteorológus-éghajlatkutató, doktorandusz az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékén és a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Szabo John Társadalomtudós, a Közép-európai Egyetem (CEU) Környezeti Tudományok és Politika Tanszékének PhD-jelöltje, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos segédmunkatársa. A szerző cikkei

Szabó László Közgazdász (PhD), a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetője. A szerző cikkei

Szabó Péter Éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza, korábban az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ szakértője. A szerző cikkei

Szalay Zsuzsa Okl. építészmérnök, az építészmérnöki tudományok doktora (PhD), a BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék egyetemi docense. A szerző cikkei

Szalmáné Csete Mária Okl. műszaki menedzser, terület- és településfejlesztési szakértő, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD). A BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék habilitált egyetemi docense, dékánhelyettes. Kutatási területe a térségi és ágazati alkalmazkodási stratégiák, digitalizáció és fenntarthatóság, klímainnováció, területfejlesztés, fenntartható helyi gazdaságfejlesztés.

Szép Tekla Közgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD). A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet egyetemi docense, intézetigazgató-helyettes. A szerző cikkei

Szilágyi Artúr Környezetmérnök, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének doktorandusza. Kutatási területe az alacsony szén-dioxid kibocsátású villamosenergia-termelés és életciklus-elemzés.

Varga Attila Pszichológus, a neveléstudományok doktora (PhD), az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézetében dolgozik habilitált egyetemi docensként. Fő kutatási területe az környezeti nevelés eredményességét befolyásoló pszichológiai és pedagógiai tényezők. A szerző cikkei

Vigh Péter A Másfél fok projektmenedzsere, szerkesztője, az irodalom- és kultúratudományok doktora (PhD). A szerző cikkei

Vincze Csilla Meteorológus, szakképzett méhész hallgató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza. A szerző cikkei

Másfél fok Éghajlatváltozás közérthetően. A szerző cikkei

Design: Bokros György (Hipra)

Fejlesztő: Czinke Lajos