Impresszum

Másfél fok állandó és vendégszerzői:

Aleksandra Kardaś Légkörfizikus (PhD), klímakommunikációs szakember. A lengyel Nauka o Klimacie [Klímatudomány] klímaváltozással kapcsolatos tudatosságnövelő platform egyik alapítója és állandó szerzője. A szerző cikkei

Antal Attila Jogász és politológus. Adjunktus az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Politikatudományi Intézetében. A Politikatörténeti Intézetben működő Társadalomelméleti Műhely koordinátora. A szerző cikkei

Balogh Ádám Közgazdász, diplomáit a Szegedi Tudományegyetemen és a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Jelenleg a bécsi székhelyű Energy Community nemzetközi szervezet energia-infrastruktúra szakértője. A szerző cikkei

Bart István Jogász, klímapolitikai szakértő. A Klímastratégia 2050 Intézet ügyvezető igazgatója, az Energiaklub elnökségi tagja. A szerző cikkei

Bartholy Judit Meteorológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének egykori tanszékvezető egyetemi tanára, dékánhelyettes (2009-2012), a Földtudományi Doktori Iskola vezetője. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) egykori tudományos szakmai lektora (review editor). A szerző cikkei

Bátori Levente Földtudományi kutató (BSc), az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológia specializációs mesterszakos hallgatója. A szerző cikkei

Buzási Attila Regionális és környezetgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. Kutatási területe a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és sérülékenység-vizsgálat ágazati és területi összefüggései. A szerző cikkei

Csizmadia Dóra A tájépítészet doktora (PhD), a Ramboll Studio Dreiseitl tájépítész tervezője. A szerző cikkei

Dávid Réka Ágnes Meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának éghajlatkutató doktorandusza. A szerző cikkei

Dezső Zsuzsanna Meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa.

Dóci Gabriella Az Európai Klíma Alapítvány egykori munkatársa, éghajlat-politikai tanácsadó, a környezettudományok doktora (PhD). A szerző cikkei

Fazekas Dóra Közgazdász, a környezetgazdaságtan doktora (PhD). A Cambridge Econometrics kutató-tanácsadó cég budapesti irodájának vezetője. Szakterülete a gazdasági hatásvizsgálatok készítése energia- és klímapolitikai területen. Elemzései az utóbbi időben a klímaváltozás pénzügyi szektorra gyakorolt hatásait vizsgálják. A szerző cikkei

Feiler József Klímapolitikai szakértő, jelenleg az Európai Klíma Alapítvány, korábban többek között a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) munkatársa volt. A szerző cikkei

Fülöp Sándor Jogász, pszichológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, 2008 és 2012 között a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. A szerző cikkei

Gálhidy László Biológus (PhD), erdőökológus. 1999-2005 között az ELTE TTK és az MTA kutatója. 2006 óta a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője. A szerző cikkei

Hafenscher Priszcilla Ökológus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. Kutatási területe a klímaváltozás és az ökológiai problémák összefüggései és ezek kommunikációja. A szerző cikkei

Halász Bálint Okleveles építészmérnök, urbanista, tervező. A szerző cikkei

Haszpra László Meteorológus, levegőkémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetének munkatársa. A szerző cikkei

Illésné Szécsi Ilona Közgazdász, környezetgazdász, a Magyar Energiahatékonysági Intézet szakmai munkatársa. Főbb kutatási területe a fenntartható építészet. A szerző cikkei

Jankó Ferenc Geográfus (PhD), az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének egyetemi adjunktusa, kutatási területe az éghajlatváltozás mint társadalmi probléma, az azzal kapcsolatos tudományos és közéleti viták, tudománytörténeti kérdések. A szerző cikkei

Jókuthy Laura A Magyar Nemzeti Bank Fenntartható Pénzügyek Főosztályának vezető szakértője. A szerző cikkei

Jurecska Laura Környezetkémikus, a környezettudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének tudományos munkatársa. A szerző cikkei

Kasza Gyula A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kockázatkezelési Igazgatóságának osztályvezetője, címzetes egyetemi tanár. A gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), kutatási területe az élelmiszerbiztonság és az élelmiszermarketing. A Maradék nélkül LIFE projekt programvezetője. A szerző cikkei

Kajner Péter Közgazdász, humánökológus, a WWF Magyarország Élő folyók programjának szakértője. A szerző cikkei

Kelemen Ágnes Közgazdász, éghajlat-politikai szakértő. A szerző cikkei

Kertész István Folyamattervező élelmiszermérnök, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának egyetemi tanársegédje, doktori kutatását az élelmiszerfizika területén végzi. A szerző cikkei

Konstantin Kata Megújuló energia jogász, korábbi LIFE éghajlat-politikai jogi és pénzügyi tanácsadó, jelenleg egy start-up jogi tanácsadója. A szerző cikkei

Kovács Attila Meteorológus-éghajlatkutató, doktorandusz az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékén. A szerző cikkei

Kis Anna Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa, a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Lakatos Mónika Éghajlati szakértő, a földtudományok doktora (PhD). Az Országos Meteorológiai Szolgálat tanácsadója. Kutatási területe az éghajlati szélsőségek statisztikai elemzése. A szerző cikkei

Lehoczky Annamária Éghajlatkutató, szabadúszó környezeti szakújságíró és a Másfél fok állandó szerzője. Doktori (PhD) fokozatát az éghajlatváltozás kutatásában szerezte. A szerző cikkei

Ligetvári Krisztina A hadtudományok doktora. Doktori (PhD) fokozatát a természeti erőforrások szűkösségéből, környezeti problémákból fakadó társadalmi konfliktusok biztonságpolitikai kutatásában szerezte. A szerző cikkei

Lorena Axinte A földrajztudomány doktora (PhD), egy mobilitással foglalkozó nemzetközi szervezet tanácsadója. Az Infoclima éghajlatváltozással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő oldal egyik szerzője.

Massay-Kosubek Zoltán Jogász, egykori Egészségügyi Minisztériumi köztisztviselő, hazánk képviseletében 2011-ben Magyarország Európai Uniós elnökségi stábjának tagja, jelenleg az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) brüsszeli képviselője, a 'Tiszta levegőt!' kampány felelőse. A szerző cikkei

Móring Andrea Meteorológus, levegőkémikus, a földtudományok doktora (PhD). A University of Edinburgh tudományos munkatársa. A szerző cikkei

Muth Dániel Közgazdász. A Közép-európai Egyetem (CEU) Politikatudományi Doktori Iskola PhD-jelöltje, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos segédmunkatársa. Fő kutatási területe a szén-dioxid árazási mechanizmusok politikai gazdaságtana. A szerző cikkei

Nyitrai Emese Judit Nemzetközi klímapolitikai szakértő, korábban a UNFCCC alkalmazkodási ágáért felelős tárgyaló. A szerző cikkei

Páldy Anna Főorvos, az elméleti orvostudományok doktora (PhD). Az Országos Közegészségügyi Intézet tudományos tanácsadója, egykori igazgatóhelyettese. Több, a klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásainak vizsgálatával foglalkozó hazai és európai munkacsoport tagja és vezetője. Az általa vezetett hazai munkacsoport dolgozta ki és vezette be a hőségriasztást Magyarországon. A szerző cikkei

Péliné Németh Csilla Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD). A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) Meteorológiai Támogató Osztályának meteorológus főtisztje, osztályvezető-helyettes. A szerző cikkei

Pieczka Ildikó Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa, a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Pongrácz Rita Meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa. A szerző cikkei

Pusztai Ádám Okleveles közlekedésmérnök, urbanista, tervezőmérnök. A szerző cikkei

Rodics Katalin Természetvédelmi ökológus, címzetes egyetemi docens. A Greenpeace Magyarország agrárkampány felelőse. A szerző cikkei

Sáfián Fanni Környezetkutató geográfus, a földtudományok doktora (PhD), a Magyar Energiahatékonysági Intézet tudományos munkatársa. Fokozatát a hazai fenntartható energiagazdálkodás lehetőségeinek vizsgálatával és modellezésével szerezte. A szerző cikkei

Schaffhauser Tibor Nemzetközi klímapolitikai szakértő, egy energiával foglalkozó nemzetközi szervezet klímapolitikai tanácsadója. A szerző cikkei

Szabo John Társadalomtudós, a Közép-európai Egyetem (CEU) Környezeti Tudományok és Politika Tanszékének PhD-jelöltje, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos segédmunkatársa. A szerző cikkei

Szabó Amanda Imola Meteorológus-éghajlatkutató, doktorandusz az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékén és a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Szabó Péter Éghajlatkutató, az Országos Meteorológiai Szolgálat egykori munkatársa, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ megbízott éghajlati szakértője.

Vigh Péter A Másfél fok projektmenedzsere, szerkesztője, az irodalom- és kultúratudományok doktora (PhD). A szerző cikkei

Másfél fok Éghajlatváltozás közérthetően. A szerző cikkei

Design: Bokros György (Hipra)

Fejlesztő: Czinke Lajos