Rólunk

Küldetés

Az éghajlatváltozás, a globális éghajlati válság korunk egyik, ha nem legnagyobb kihívása és veszélye. Nincs olyan területe a jelenleg ismert civilizációnknak, amire ne lenne már most, vagy akár a jövőben hatással. Az energiaellátásunktól kezdve az élelmiszer-biztonságon át a globális migrációig mindenre és mindenhol hatással van. A globális klímaválság nem ismer határokat és falakat, a világ összes országában érvényesül. Egyes országokban ez már élet-halál kérdése, máshol még csupán fokozódó kellemetlenség. A felelősségünk „közös, de megkülönböztetett”, és mindenkitől osztatlan cselekvést követel.

Kiváló tudósok már legalább száz éve foglalkoznak az éghajlatváltozás jelenségével. Legkésőbb 1988, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületetének (IPCC) létrehozása, és 1992, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének (UNFCCC) elfogadása után a világ intézményesített szinten is elkezdett foglalkozni a kérdéssel.
Korábban is volt már éghajlatváltozás bolygónkon, akkor miért különleges a mostani éghajlati válság? A jelenlegi folyamatokat – a tudományos világ elsöprő többségének tudományos bizonyítékokon alapuló egyetértése szerint – az emberi tevékenységből fakadó üvegházhatású-gázkibocsátás okozza. Ennek valahol még akár örülhetnénk is, hisz ha belőlünk fakad a probléma, akkor megoldást is tudunk rá adni.

Tudományos bizonyítékok sokasága ellenére a társadalom egy részének továbbra sem elfogadhatóak ezek a magyarázatok korunk globális éghajlati válságára. Ezzel elfedik a helyzet súlyosságát, felmentik az egyént és a közösséget a cselekvés terhe alól. Ma már tudjuk, hogy a cselekvés hiánya sokkal veszélyesebb, drágább, mint a cselekvés, és semmilyen szinten nem kifizetődő.
A Másfél fok célja, hogy közérthetően, közvetlenül, hitelesen, tudományos alapokon állva, kritikusan és rendszerben gondolkodva mutassa be a jelenlegi éghajlatváltozás okait, cáfolja meg az ehhez kapcsolódó hamis mítoszokat, és mutassa meg, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint melyek azok a beavatkozási pontok, ahol az egyén és a közösség aktív cselekvéssel tehet a globális éghajlati válság ellen.

Mindannyian tehetünk a jelenlegi éghajlatváltozásról, és mindannyian tehetünk ellene. A klímatehetetlenség, az „én túl kicsi vagyok, hogy bármit tenni tudjak” hozzáállása helyett egy, a problémával tisztában levő, azt komolyan vevő, cselekvő egyénekből álló társadalom elérése a cél. Az egyéni felelősségvállaláson túl szükség van a legközelebbi kézzelfogható és elérhető szint aktivizálására is, legyen az a család, a baráti kör, az iskola, az egyetem, a sportkör vagy a munkahely. Politikai döntések nélkül megoldhatatlan a jelenlegi globális klímaválság, azonban az előző szintek aktivizálása nélkül valószínűtlennek tűnik, hogy a politika meghozza azokat a döntéseket, amiket meg kell hoznia.

Ezen az úton járni nehéz és fáradtságos, azonban úgy érezzük, hogy túl sok mindent veszíthetünk ahhoz, hogy máshogy cselekedjünk. A közöny vagy a kétségbeesés elleni legjobb fegyver a tudás, ha tudjuk mi történik, miért történik, és mi mit tehetünk ellene. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani ma, hogy holnap ne legyen már túl késő.

2019. április

Kik vagyunk?

A Másfél fok állandó csapata:

 • Dr. Kis Anna, meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa
 • Dr. Lehoczky Annamária, meteorológus, éghajlatkutató (PhD), környezeti szakújságíró
 • Dr. Pieczka Ildikó, meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének adjunktusa
 • Dr. Szabó Amanda Imola, meteorológus, a környezettudományok doktora (PhD)
 • Dr. Vigh Péter, alapító, szerkesztő, az irodalom- és kultúratudományok doktora (PhD)

Munkánkat szakmai tanácsadó testület segíti, melynek tagjai az éghajlatkutatás és más tudományágak elismert és jeles képviselői. Az ő munkájuknak köszönhetően tudunk ma többet az éghajlatváltozás jelenségéről, és annak az élet legkülönbözőbb területein érvényesülő hatásairól, legyenek azok egészségügyi, jogi, társadalmi vagy közgazdasági szempontból fontosak.

A felkérésünket eddig elfogadták:

 • Dr. habil Bartholy Judit, meteorológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének egykori tanszékvezető egyetemi tanára, dékánhelyettes (2009-2012), a Földtudományi Doktori Iskola vezetője. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) egykori tudományos szakmai lektora (review editor)
 • Dr. Fülöp Sándor, jogász, pszichológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, 2008 és 2012 között a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa volt. A közérdekű környezetvédelmi joggal foglalkozó Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA) egyik alapítója, jelenleg elnöke
 • Dr. Páldy Anna, főorvos, az elméleti orvostudományok doktora (PhD). Az Országos Közegészségügyi Intézet tudományos tanácsadója, egykori igazgatóhelyettese. Több, a klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásainak vizsgálatával foglalkozó hazai és európai munkacsoport tagja és vezetője. Az általa vezetett hazai munkacsoport dolgozta ki és vezette be a hőségriasztást Magyarországon
 • Dr. Pongrácz Rita, meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa
 • Dr. Ürge-Vorsatz Diána, fizikus, klímakutató, a környezettudományok doktora (PhD), a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) kibocsátásmérséklésekkel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke (Vice-Chair, Working Group III)
 • Dr. Zlinszky János, biológus, ökológus, környezetvédelmi szakjogász, a PPKE Jog- és Államtudományi Karának egyetemi docense, 2005-2010 között Sólyom László köztársasági elnök környezetvédelmi főtanácsadója, meghatározó szerepe volt a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájának alapításában, annak egykori főosztályvezetője

Munkánkat számtalan vendégszerző és önkéntes segíti, akiknek nem lehetünk eléggé hálásak.

Antal Attila Jogász és politológus. Adjunktus az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Politikatudományi Intézetében. A Politikatörténeti Intézetben működő Társadalomelméleti Műhely koordinátora. A szerző cikkei

Ágoston-Kostyál Csilla Pszichológus, a pszichológiai tudományok doktora (PhD), jelenleg az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézetében dolgozik adjunktusként, fő kutatási területe az öko-szorongás, öko-bűntudat és öko-gyász, valamint a környezettudatos viselkedést segítő és akadályozó tényezők vizsgálata. A szerző cikkei

Lorena Axinte A földrajztudomány doktora (PhD), egy mobilitással foglalkozó nemzetközi szervezet tanácsadója. Az Infoclima éghajlatváltozással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő oldal egyik szerzője. A szerző cikkei

Baják Petra Hidrogeológus, az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének doktorandusza és a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra és Alapítvány munkatársa. A szerző cikkei

Balázs Bernadett Pszichológus, a földtudományok doktora (PhD). Korábban a Szegedi Tudományegyetem, a Singapore-MIT (Massachusetts Institute of Technology) Alliance for Research and Technology kutatóintézet és a Wesley János Főiskola munkatársa. A szerző cikkei

Balogh Ádám Közgazdász, diplomáit a Szegedi Tudományegyetemen és a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Jelenleg a bécsi székhelyű Energy Community nemzetközi szervezet energia-infrastruktúra szakértője. A szerző cikkei

Bart István Jogász, klímapolitikai szakértő. A Klímastratégia 2050 Intézet ügyvezető igazgatója, az Energiaklub elnökségi tagja. A szerző cikkei

Bartek-Lesi Mária Közgazdász (PhD), a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) kutató főmunkatársa. A szerző cikkei

Bartholy Judit Meteorológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének egykori tanszékvezető egyetemi tanára, dékánhelyettes (2009-2012), a Földtudományi Doktori Iskola vezetője. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) egykori tudományos szakmai lektora (review editor). A szerző cikkei

Bátori Levente Földtudományi kutató (BSc), az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológia specializációs mesterszakos hallgatója. A szerző cikkei

Bede-Fazekas Ákos Tájépítész, informatikus, az agrárműszaki tudományok doktora (PhD), az Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területe az ökológiai modellezéstől átível a klímaváltozás élőlényekre gyakorolt hatásfelmérésének módszertani kérdéseiig.

Berezvai Zombor Közgazdász,a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa. A szerző cikkei

Biró Kinga Környezetmérnök, vegyész mérnöktanár, PhD hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Kutatási területe a vállalati szféra fenntarthatósága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása. A szerző cikkei

Bordi Sára Földtudományi kutató (BSc), az ELTE meteorológus mesterszak végzős hallgatója. Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. A szerző cikkei

Burger Csaba Közgazdász, doktori fokozatát (PhD) az Oxfordi Egyetemen szerezte. Jelenleg pénzügyi kockázati modellezéssel foglalkozik. A szerző cikkei

Buzási Attila Regionális és környezetgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense. Kutatási területe a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és sérülékenység-vizsgálat ágazati és területi összefüggései. A szerző cikkei

Csepregi András Geológus, a Hydrosys Kft. ügyvezetője és a VITUKI egykori munkatársa. Fő szakterülete a felszín alatti vizek hidraulikai és transzport modellezése, vízbázisvédelem és ahhoz kapcsolódó vizsgálatok.

Csizmadia Dóra A tájépítészet doktora (PhD), a Ramboll Studio Dreiseitl tájépítész tervezője. A szerző cikkei

Csóka Gergely Okleveles környezetmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök. A VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. környezet- és természetvédelmi szakértője, a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának szakértői testületének választott tagja, valamint a Soproni Egyetem doktorandusz hallgatója éghajlatvédelmi kutatási témával. A szerző cikkei

Dávid Réka Ágnes Meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának éghajlatkutató doktorandusza. A szerző cikkei

Dezső Zsuzsanna Meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa.

Diallo Alfa Közgazdász, a BCE Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) kutató főmunkatársa. A szerző cikkei

Divinszki Ferenc Az ELTE TTK földtudományi alapszakos, meteorológia specializációs hallgatója. A szerző cikkei

Dombi Mihály Okl. vidékfejlesztő agrármérnök, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), a Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos főmunkatársa. A szerző cikkei

Dóci Gabriella Az Európai Klíma Alapítvány egykori munkatársa, éghajlat-politikai tanácsadó, a környezettudományok doktora (PhD). A szerző cikkei

Erőss Anita Hidrogeológus (PhD), jelenleg az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének tudományos munkatársa, valamint a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra és Alapítvány munkatársa.

Fazekas Dóra Közgazdász, a környezetgazdaságtan doktora (PhD). A Cambridge Econometrics kutató-tanácsadó cég budapesti irodájának vezetője. Szakterülete a gazdasági hatásvizsgálatok készítése energia- és klímapolitikai területen. Elemzései az utóbbi időben a klímaváltozás pénzügyi szektorra gyakorolt hatásait vizsgálják. A szerző cikkei

Feiler József Klímapolitikai szakértő, jelenleg az Európai Klíma Alapítvány regionális igazgatója, korábban többek között a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) munkatársa. A szerző cikkei

Fülöp Sándor Jogász, pszichológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, 2008 és 2012 között a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. A szerző cikkei

Gálhidy László Biológus (PhD), erdőökológus. 1999-2005 között az ELTE TTK és az MTA kutatója. 2006 óta a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője. A szerző cikkei

Gelencsér Dávid Okleveles geográfus (Bsc), az ELTE Informatikai Karának geoinformatikus mesterszakos hallgatója, a Szolidáris Gazdaság Központ munkatársa. A szerző cikkei

Gébert Judit Közgazdász (PhD), filozófus, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpontjának egyetemi adjunktusa. A szerző cikkei

Gröller György Az ELTE TTK kémia-fizika szakán végzett, az Óbudai Egyetem Mikroelektronika és Technológia Tanszékének c. egyetemi docense.

Hafenscher Priszcilla Ökológus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. Kutatási területe a klímaváltozás és az ökológiai problémák összefüggései és ezek kommunikációja. A szerző cikkei

Halász Bálint Okleveles építészmérnök, urbanista, tervező. A szerző cikkei

Harmat Ádám Megújuló energiaforrás szakértő geográfus, az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. 2016-ban csatlakozott a WWF-hez, ahol előbb a WWF Magyarország, majd 2024-től a WWF Közép-Kelet Európai Regionális irodájának éghajlatvédelmi programvezetője. A szerző cikkei

Haszpra László Meteorológus, levegőkémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetének munkatársa. A szerző cikkei

Hidy Dóra Meteorológus, szociológus, a biológia tudományok doktora (PhD). Az MTA-MATE Agroökológiai Kutatócsoport és az ELTE Kiválósági Központ tagja. Kutatási területe az ökológiai modellezés és az éghajlatváltozás hatása a növényekre. A szerző cikkei

Horváth Bálint Közgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), kutatási területe a körforgásos átalakulást segítő üzleti modellek alkalmazási lehetőségei. Jelenleg a budapesti és pozsonyi Holland Nagykövetség körforgásos gazdasági szakértője, adjunktus a Kodolányi János Egyetemen, a Zöld Gazdaság szakirányfelelőse. A szerző cikkei

Illésné Szécsi Ilona Közgazdász, környezetgazdász, a Magyar Energiahatékonysági Intézet szakmai munkatársa. Főbb kutatási területe a fenntartható építészet. A szerző cikkei

Jankó Ferenc Geográfus (PhD), az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének egyetemi docense, kutatási területe az éghajlatváltozás mint társadalmi probléma, az azzal kapcsolatos tudományos és közéleti viták, tudománytörténeti kérdések. A szerző cikkei

Jókuthy Laura A Magyar Nemzeti Bank Fenntartható Pénzügyek Főosztályának vezető szakértője. A szerző cikkei

Jurecska Laura Környezetkémikus, a környezettudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének oktatója. A szerző cikkei

Kasza Gyula A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kockázatkezelési Igazgatóságának osztályvezetője, címzetes egyetemi tanár. A gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), kutatási területe az élelmiszerbiztonság és az élelmiszermarketing. A Maradék nélkül LIFE projekt programvezetője. A szerző cikkei

Kajner Péter Közgazdász, humánökológus, a WWF Magyarország Élő folyók programjának szakértője. A szerző cikkei

Aleksandra Kardaś Légkörfizikus (PhD), klímakommunikációs szakember. A lengyel Nauka o Klimacie [Klímatudomány] klímaváltozással kapcsolatos tudatosságnövelő platform egyik alapítója és állandó szerzője. A szerző cikkei

Kácsor Enikő Közgazdász (PhD), a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa. Fő kutatási területe az árampiacok modellezése, a nemzetközi áramárak összehasonlítása és elemzése, a megújuló szabályozás és támogatási rendszerek, valamint a gázpiaci szállítói tarifákhoz kapcsolódó kérdések.

Kelemen Ágnes Közgazdász, éghajlat-politikai szakértő. A szerző cikkei

Kertész István Folyamattervező élelmiszermérnök, az élelmiszertudományok doktora (PhD). A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábban Szent István Egyetem) Élelmiszertudományi Karának egyetemi adjunktusa. A szerző cikkei

Kis András Közgazdász, vízgazdasági elemző. A BCE Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) Vízgazdasági Csoportjának kutató főmunkatársa.

Kis Anna Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa, a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Konstantin Kata Jogász, közgazdász, ügyvéd, korábbi LIFE éghajlat-politikai tanácsadó. A szerző cikkei

Kovács Attila Meteorológus, éghajlatkutató (PhD). A szerző cikkei

Kuslits Béla Orvos, szociológus, a környezetgazdaságtan doktora (PhD). Az Agri Kulti kutatója, a Jesuit European Social Centre (JESC) ecology officere, fenntarthatósági tanácsadó. A szerző cikkei

Lakatos Mónika Éghajlati szakértő, a földtudományok doktora (PhD). Az Országos Meteorológiai Szolgálat tanácsadója. Kutatási területe az éghajlati szélsőségek statisztikai elemzése. A szerző cikkei

Lehoczky Annamária Éghajlatkutató, szabadúszó környezeti szakújságíró és a Másfél fok állandó szerzője. Doktori (PhD) fokozatát az éghajlatváltozás kutatásában szerezte. A szerző cikkei

Lékó-Kacsova Csenge Geográfus, az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének doktorandusz hallgatója. A szerző cikkei

Ligetvári Krisztina A hadtudományok doktora. Doktori (PhD) fokozatát a természeti erőforrások szűkösségéből, környezeti problémákból fakadó társadalmi konfliktusok biztonságpolitikai kutatásában szerezte. A szerző cikkei

Lóránt Anna Okleveles környezetgazdász és környezetgazdálkodási agrármérnök. Az Environmental Defense Fund Europe szakpolitikai elemzője. A szerző cikkei

Magyar László Környezettudós, az Energiaklub megújuló energia szakértője, számos hazai és nemzetközi tanulmány, stratégiai dokumentum és szakpolitikai anyag szerzője. A hazai energiaátmenet hatékony megvalósulásához megújuló energia központú programokkal, szakmai javaslatcsomagokkal járul hozzá. A szerző cikkei

Markó Ábel Hidrogeológus, az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék PhD hallgatója, a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra munkatársa. A szerző cikkei

Massay-Kosubek Zoltán Jogász, jelenleg az Európai Klíma Alapítvány programmenedzsere, korábban az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) munkatársa, minisztériumi köztisztviselő, és e minőségében 2011-ben Magyarország Európai Uniós elnökségi stábjának tagja. A szerző cikkei

Mádlné Szőnyi Judit Hidrogeológus, az MTA doktora, az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék egyetemi tanára, a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra kutatóközpont vezetője. A szerző cikkei

Mezősi András Közgazdász (PhD), Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa. Kutatási területei a megújuló energiaforrások közgazdaságtana, a különböző energiapiaci beruházások értékelése, illetve a villamosenergia-piacok közgazdasági modellezése. A szerző cikkei

Méhes Martina Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, megújuló energia szakértő, az Energiaklub ügyvezetője és szakmai igazgatója. A szerző cikkei

Mikes Márk Meteorológus, időjárás-előrejelző, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. A szerző cikkei

Molnár László Közgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD). A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet egyetemi docense.

Molnár Zsolt Biológus (PhD), az MTA doktora (DSc), az Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos tanácsadója, kutatócsoport vezető. Fő kutatási témái a hagyományos ökológiai tudás és a Kárpát-medence jelenlegi és múltbéli növényzeti viszonyai.

Móring Andrea Meteorológus, levegőkémikus, a földtudományok doktora (PhD). A University of Edinburgh tudományos munkatársa. A szerző cikkei

Muth Dániel Közgazdász. A Közép-európai Egyetem (CEU) Politikatudományi Doktori Iskola PhD-jelöltje, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos segédmunkatársa. Fő kutatási területe a szén-dioxid árazási mechanizmusok politikai gazdaságtana. A szerző cikkei

Nyitrai Emese Judit Nemzetközi klímapolitikai szakértő, korábban a UNFCCC alkalmazkodási ágáért felelős tárgyaló. A szerző cikkei

Páldy Anna Főorvos, az elméleti orvostudományok doktora (PhD). Az Országos Közegészségügyi Intézet tudományos tanácsadója, egykori igazgatóhelyettese. Több, a klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásainak vizsgálatával foglalkozó hazai és európai munkacsoport tagja és vezetője. Az általa vezetett hazai munkacsoport dolgozta ki és vezette be a hőségriasztást Magyarországon. A szerző cikkei

Pálffy Anikó Közgazdász, a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) szakmai vezetője. Korábban villamosenergia-piaci elemzőként dolgozott, majd a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energiahatékonysági feladataiban és projektjeiben működött közre. A MEHI-nél szakpolitikai javaslatokat dolgoz ki, háttér-kutatásokban, hazai és európai projektben vesz részt. A szerző cikkei

Péliné Németh Csilla Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD). A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) Meteorológiai Támogató Osztályának meteorológus főtisztje, osztályvezető-helyettes. A szerző cikkei

Pieczka Ildikó Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa, a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Pongrácz Rita Meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusa. A szerző cikkei

Pusztai Ádám Okleveles közlekedésmérnök, urbanista, tervezőmérnök. A szerző cikkei

Rodics Katalin Természetvédelmi ökológus, címzetes egyetemi docens. A Greenpeace Magyarország agrárkampány felelőse. A szerző cikkei

Sáfián-Farkas Fanni Környezetkutató geográfus, a földtudományok doktora (PhD), a Szolidáris Gazdaság Központ munkatársa. Fő területei a környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható energiagazdálkodás, az épületek energiahatékonysága és a közösségi energiatermelés. A szerző cikkei

Schaffhauser Tibor Nemzetközi klímapolitikai szakértő, a Green Policy Center társalapítója, korábban egy energiával foglalkozó nemzetközi szervezet klímapolitikai tanácsadója. A szerző cikkei

Somfalvi-Tóth Katalin Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Növénytermesztési-tudományok Intézet Agronómia Tanszék egyetemi adjunktusa, Kaposvári Campus. A szerző cikkei

Somodi Imelda Biológus, a biológiai tudományok doktora (PhD), az Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézetének főmunkatársa. Fő kutatási területe a lehetséges természetes növényzet elmélete, modellezése, elemzése, valamint a klímaváltozás növényzetre gyakorolt várható hatása. A szerző cikkei

Szabó Amanda Imola Meteorológus-éghajlatkutató, a környezettudományok doktora (PhD) és a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Szabó John Társadalomtudós (PhD), a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, HUN-REN, Világgazdasági Intézetének tudományos munkatársa, az ELTE TÁTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézet egyetemi adjunktusa. A szerző cikkei

Szabó László Közgazdász (PhD), a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetője. A szerző cikkei

Szabó Péter Éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza, korábban az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ szakértője. A szerző cikkei

Szajkó Gabriella Közgazdász (PhD), a BCE Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) kutató főmunkatársa.

Szalay Zsuzsa Okl. építészmérnök, az építészmérnöki tudományok doktora (PhD), a BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék egyetemi docense. A szerző cikkei

Szalmáné Csete Mária Okl. műszaki menedzser, terület- és településfejlesztési szakértő, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD). A BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék habilitált egyetemi docense, dékánhelyettes. Kutatási területe a térségi és ágazati alkalmazkodási stratégiák, digitalizáció és fenntarthatóság, klímainnováció, területfejlesztés, fenntartható helyi gazdaságfejlesztés.

Szép Tekla Közgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD). A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet habilitált egyetemi docense, intézetigazgató-helyettes. A szerző cikkei

Szilágyi Artúr Környezetmérnök, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének doktorandusza. Kutatási területe az alacsony szén-dioxid kibocsátású villamosenergia-termelés és életciklus-elemzés.

Takácsné Tóth Borbála Közgazdász (PhD), nemzetközi kapcsolatok szakértő, a BCE Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) kutató főmunkatársa. A szerző cikkei

Ungvári Gábor Közgazdász, vízgazdasági elemző. A BCE Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) Vízgazdasági Csoportjának kutató főmunkatársa. A szerző cikkei

Varga Attila Pszichológus, a neveléstudományok doktora (PhD), az ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézetében dolgozik habilitált egyetemi docensként. Fő kutatási területe az környezeti nevelés eredményességét befolyásoló pszichológiai és pedagógiai tényezők. A szerző cikkei

Varga Katalin Közgazdász, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) Alapítvány programvezetője.

Vigh Péter A Másfél fok alapítója, szerkesztője, az irodalom- és kultúratudományok doktora (PhD). A szerző cikkei

Vincze Csilla Meteorológus, szakképzett méhész hallgató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza. A szerző cikkei

Másfél fok Éghajlatváltozás közérthetően. A szerző cikkei

Regionális partnereink

                                             

1% for the Planet

A Másfél fok tagja a 1% for the Planet hálózatnak.

Kapcsolat

Honlap: www.masfelfok.hu

Facebook: https://www.facebook.com/masfelfok

Instagram: https://www.instagram.com/masfelfok/  @masfelfok (Fiókkezelő: Pálfi Nándor)

E-mail: info[kukac]masfelfok.hu

Copyright © 2019 Másfél fok