Rólunk

Küldetés

Az éghajlatváltozás, a globális éghajlati válság korunk egyik, ha nem legnagyobb kihívása és veszélye. Nincs olyan területe a jelenleg ismert civilizációnknak, amire ne lenne már most, vagy akár a jövőben hatással. Az energiaellátásunktól kezdve az élelmiszer-biztonságon át a globális migrációig mindenre és mindenhol hatással van. A globális klímaválság nem ismer határokat és falakat, a világ összes országában érvényesül. Egyes országokban ez már élet-halál kérdése, máshol még csupán fokozódó kellemetlenség. A felelősségünk „közös, de megkülönböztetett”, és mindenkitől osztatlan cselekvést követel.

Kiváló tudósok már legalább száz éve foglalkoznak az éghajlatváltozás jelenségével. Legkésőbb 1988, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületetének (IPCC) létrehozása, és 1992, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének (UNFCCC) elfogadása után a világ intézményesített szinten is elkezdett foglalkozni a kérdéssel.
Korábban is volt már éghajlatváltozás bolygónkon, akkor miért különleges a mostani éghajlati válság? A jelenlegi folyamatokat – a tudományos világ elsöprő többségének tudományos bizonyítékokon alapuló egyetértése szerint – az emberi tevékenységből fakadó üvegházhatású-gázkibocsátás okozza. Ennek valahol még akár örülhetnénk is, hisz ha belőlünk fakad a probléma, akkor megoldást is tudunk rá adni.

Tudományos bizonyítékok sokasága ellenére a társadalom egy részének továbbra sem elfogadhatóak ezek a magyarázatok korunk globális éghajlati válságára. Ezzel elfedik a helyzet súlyosságát, felmentik az egyént és a közösséget a cselekvés terhe alól. Ma már tudjuk, hogy a cselekvés hiánya sokkal veszélyesebb, drágább, mint a cselekvés, és semmilyen szinten nem kifizetődő.
A Másfél fok célja, hogy közérthetően, közvetlenül, hitelesen, tudományos alapokon állva, kritikusan és rendszerben gondolkodva mutassa be a jelenlegi éghajlatváltozás okait, cáfolja meg az ehhez kapcsolódó hamis mítoszokat, és mutassa meg, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint melyek azok a beavatkozási pontok, ahol az egyén és a közösség aktív cselekvéssel tehet a globális éghajlati válság ellen.

Mindannyian tehetünk a jelenlegi éghajlatváltozásról, és mindannyian tehetünk ellene. A klímatehetetlenség, az „én túl kicsi vagyok, hogy bármit tenni tudjak” hozzáállása helyett egy, a problémával tisztában levő, azt komolyan vevő, cselekvő egyénekből álló társadalom elérése a cél. Az egyéni felelősségvállaláson túl szükség van a legközelebbi kézzelfogható és elérhető szint aktivizálására is, legyen az a család, a baráti kör, az iskola, az egyetem, a sportkör vagy a munkahely. Politikai döntések nélkül megoldhatatlan a jelenlegi globális klímaválság, azonban az előző szintek aktivizálása nélkül valószínűtlennek tűnik, hogy a politika meghozza azokat a döntéseket, amiket meg kell hoznia.

Ezen az úton járni nehéz és fáradtságos, azonban úgy érezzük, hogy túl sok mindent veszíthetünk ahhoz, hogy máshogy cselekedjünk. A közöny vagy a kétségbeesés elleni legjobb fegyver a tudás, ha tudjuk mi történik, miért történik, és mi mit tehetünk ellene. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani ma, hogy holnap ne legyen már túl késő.

Kik vagyunk?

A Másfél fok állandó csapata:

 • Dr. Kis Anna, meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa
 • Dr. Lehoczky Annamária, meteorológus, éghajlatkutató (PhD), környezeti szakújságíró
 • Dr. Pieczka Ildikó, meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének adjunktusa
 • Szabó Amanda Imola, meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának doktorandusza
 • Dr. Vigh Péter, projektmenedzser, szerkesztő, az irodalom- és kultúratudományok doktora (PhD)

Munkánkat szakmai tanácsadó testület segíti, melynek tagjai az éghajlatkutatás és más tudományágak elismert és jeles képviselői. Az ő munkájuknak köszönhetően tudunk ma többet az éghajlatváltozás jelenségéről, és annak az élet legkülönbözőbb területein érvényesülő hatásairól, legyenek azok egészségügyi, jogi, társadalmi vagy közgazdasági szempontból fontosak.

A felkérésünket eddig elfogadták:

 • Dr. habil Bartholy Judit, meteorológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének egykori tanszékvezető egyetemi tanára, dékánhelyettes (2009-2012), a Földtudományi Doktori Iskola vezetője. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) egykori tudományos szakmai lektora (review editor)
 • Dr. Fülöp Sándor, jogász, pszichológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, 2008 és 2012 között a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa volt. A közérdekű környezetvédelmi joggal foglalkozó Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA) egyik alapítója, jelenleg elnöke
 • Dr. Páldy Anna, főorvos, az elméleti orvostudományok doktora (PhD). Az Országos Közegészségügyi Intézet tudományos tanácsadója, egykori igazgatóhelyettese. Több, a klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásainak vizsgálatával foglalkozó hazai és európai munkacsoport tagja és vezetője. Az általa vezetett hazai munkacsoport dolgozta ki és vezette be a hőségriasztást Magyarországon
 • Dr. Pongrácz Rita, meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa
 • Dr. Ürge-Vorsatz Diána, fizikus, klímakutató, a környezettudományok doktora (PhD), a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) kibocsátásmérséklésekkel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke (Vice-Chair, Working Group III)
 • Dr. Zlinszky János, biológus, ökológus, környezetvédelmi szakjogász, a PPKE Jog- és Államtudományi Karának egyetemi docense, 2005-2010 között Sólyom László köztársasági elnök környezetvédelmi főtanácsadója, meghatározó szerepe volt a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájának alapításában, annak egykori főosztályvezetője

Munkánkat számtalan vendégszerző és önkéntes segíti, akiknek nem lehetünk eléggé hálásak.

Aleksandra Kardaś Légkörfizikus (PhD), klímakommunikációs szakember. A lengyel Nauka o Klimacie [Klímatudomány] klímaváltozással kapcsolatos tudatosságnövelő platform egyik alapítója és állandó szerzője. A szerző cikkei

Antal Attila Jogász és politológus. Adjunktus az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Politikatudományi Intézetében. A Politikatörténeti Intézetben működő Társadalomelméleti Műhely koordinátora. A szerző cikkei

Balogh Ádám Közgazdász, diplomáit a Szegedi Tudományegyetemen és a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Jelenleg a bécsi székhelyű Energy Community nemzetközi szervezet energia-infrastruktúra szakértője. A szerző cikkei

Bart István Jogász, klímapolitikai szakértő. A Klímastratégia 2050 Intézet ügyvezető igazgatója, az Energiaklub elnökségi tagja. A szerző cikkei

Bartholy Judit Meteorológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének egykori tanszékvezető egyetemi tanára, dékánhelyettes (2009-2012), a Földtudományi Doktori Iskola vezetője. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) egykori tudományos szakmai lektora (review editor). A szerző cikkei

Bátori Levente Földtudományi kutató (BSc), az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológia specializációs mesterszakos hallgatója. A szerző cikkei

Buzási Attila Regionális és környezetgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. Kutatási területe a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és sérülékenység-vizsgálat ágazati és területi összefüggései. A szerző cikkei

Csizmadia Dóra A tájépítészet doktora (PhD), a Ramboll Studio Dreiseitl tájépítész tervezője. A szerző cikkei

Dávid Réka Ágnes Meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának éghajlatkutató doktorandusza. A szerző cikkei

Dezső Zsuzsanna Meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa.

Dóci Gabriella Az Európai Klíma Alapítvány egykori munkatársa, éghajlat-politikai tanácsadó, a környezettudományok doktora (PhD). A szerző cikkei

Fazekas Dóra Közgazdász, a környezetgazdaságtan doktora (PhD). A Cambridge Econometrics kutató-tanácsadó cég budapesti irodájának vezetője. Szakterülete a gazdasági hatásvizsgálatok készítése energia- és klímapolitikai területen. Elemzései az utóbbi időben a klímaváltozás pénzügyi szektorra gyakorolt hatásait vizsgálják. A szerző cikkei

Feiler József Klímapolitikai szakértő, jelenleg az Európai Klíma Alapítvány, korábban többek között a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) munkatársa volt. A szerző cikkei

Fülöp Sándor Jogász, pszichológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, 2008 és 2012 között a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. A szerző cikkei

Gálhidy László Biológus (PhD), erdőökológus. 1999-2005 között az ELTE TTK és az MTA kutatója. 2006 óta a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője. A szerző cikkei

Hafenscher Priszcilla Ökológus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. Kutatási területe a klímaváltozás és az ökológiai problémák összefüggései és ezek kommunikációja. A szerző cikkei

Halász Bálint Okleveles építészmérnök, urbanista, tervező. A szerző cikkei

Haszpra László Meteorológus, levegőkémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetének munkatársa. A szerző cikkei

Illésné Szécsi Ilona Közgazdász, környezetgazdász, a Magyar Energiahatékonysági Intézet szakmai munkatársa. Főbb kutatási területe a fenntartható építészet. A szerző cikkei

Jankó Ferenc Geográfus (PhD), az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének egyetemi adjunktusa, kutatási területe az éghajlatváltozás mint társadalmi probléma, az azzal kapcsolatos tudományos és közéleti viták, tudománytörténeti kérdések. A szerző cikkei

Jókuthy Laura A Magyar Nemzeti Bank Fenntartható Pénzügyek Főosztályának vezető szakértője. A szerző cikkei

Jurecska Laura Környezetkémikus, a környezettudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének tudományos munkatársa. A szerző cikkei

Kasza Gyula A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kockázatkezelési Igazgatóságának osztályvezetője, címzetes egyetemi tanár. A gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), kutatási területe az élelmiszerbiztonság és az élelmiszermarketing. A Maradék nélkül LIFE projekt programvezetője. A szerző cikkei

Kajner Péter Közgazdász, humánökológus, a WWF Magyarország Élő folyók programjának szakértője. A szerző cikkei

Kelemen Ágnes Közgazdász, éghajlat-politikai szakértő. A szerző cikkei

Kertész István Folyamattervező élelmiszermérnök, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának egyetemi tanársegédje, doktori kutatását az élelmiszerfizika területén végzi. A szerző cikkei

Konstantin Kata Megújuló energia jogász, korábbi LIFE éghajlat-politikai jogi és pénzügyi tanácsadó, jelenleg egy start-up jogi tanácsadója. A szerző cikkei

Kovács Attila Meteorológus-éghajlatkutató, doktorandusz az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékén. A szerző cikkei

Kis Anna Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa, a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Lakatos Mónika Éghajlati szakértő, a földtudományok doktora (PhD). Az Országos Meteorológiai Szolgálat tanácsadója. Kutatási területe az éghajlati szélsőségek statisztikai elemzése. A szerző cikkei

Lehoczky Annamária Éghajlatkutató, szabadúszó környezeti szakújságíró és a Másfél fok állandó szerzője. Doktori (PhD) fokozatát az éghajlatváltozás kutatásában szerezte. A szerző cikkei

Ligetvári Krisztina A hadtudományok doktora. Doktori (PhD) fokozatát a természeti erőforrások szűkösségéből, környezeti problémákból fakadó társadalmi konfliktusok biztonságpolitikai kutatásában szerezte. A szerző cikkei

Lorena Axinte A földrajztudomány doktora (PhD), egy mobilitással foglalkozó nemzetközi szervezet tanácsadója. Az Infoclima éghajlatváltozással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő oldal egyik szerzője.

Massay-Kosubek Zoltán Jogász, egykori Egészségügyi Minisztériumi köztisztviselő, hazánk képviseletében 2011-ben Magyarország Európai Uniós elnökségi stábjának tagja, jelenleg az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) brüsszeli képviselője, a 'Tiszta levegőt!' kampány felelőse. A szerző cikkei

Móring Andrea Meteorológus, levegőkémikus, a földtudományok doktora (PhD). A University of Edinburgh tudományos munkatársa. A szerző cikkei

Muth Dániel Közgazdász. A Közép-európai Egyetem (CEU) Politikatudományi Doktori Iskola PhD-jelöltje, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos segédmunkatársa. Fő kutatási területe a szén-dioxid árazási mechanizmusok politikai gazdaságtana. A szerző cikkei

Nyitrai Emese Judit Nemzetközi klímapolitikai szakértő, korábban a UNFCCC alkalmazkodási ágáért felelős tárgyaló. A szerző cikkei

Páldy Anna Főorvos, az elméleti orvostudományok doktora (PhD). Az Országos Közegészségügyi Intézet tudományos tanácsadója, egykori igazgatóhelyettese. Több, a klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásainak vizsgálatával foglalkozó hazai és európai munkacsoport tagja és vezetője. Az általa vezetett hazai munkacsoport dolgozta ki és vezette be a hőségriasztást Magyarországon. A szerző cikkei

Péliné Németh Csilla Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD). A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) Meteorológiai Támogató Osztályának meteorológus főtisztje, osztályvezető-helyettes. A szerző cikkei

Pieczka Ildikó Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa, a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Pongrácz Rita Meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa. A szerző cikkei

Pusztai Ádám Okleveles közlekedésmérnök, urbanista, tervezőmérnök. A szerző cikkei

Rodics Katalin Természetvédelmi ökológus, címzetes egyetemi docens. A Greenpeace Magyarország agrárkampány felelőse. A szerző cikkei

Sáfián Fanni Környezetkutató geográfus, a földtudományok doktora (PhD), a Magyar Energiahatékonysági Intézet tudományos munkatársa. Fokozatát a hazai fenntartható energiagazdálkodás lehetőségeinek vizsgálatával és modellezésével szerezte. A szerző cikkei

Schaffhauser Tibor Nemzetközi klímapolitikai szakértő, egy energiával foglalkozó nemzetközi szervezet klímapolitikai tanácsadója. A szerző cikkei

Szabo John Társadalomtudós, a Közép-európai Egyetem (CEU) Környezeti Tudományok és Politika Tanszékének PhD-jelöltje, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos segédmunkatársa. A szerző cikkei

Szabó Amanda Imola Meteorológus-éghajlatkutató, doktorandusz az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékén és a Másfél fok egyik állandó szerzője. A szerző cikkei

Szabó Péter Éghajlatkutató, az Országos Meteorológiai Szolgálat egykori munkatársa, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ megbízott éghajlati szakértője.

Vigh Péter A Másfél fok projektmenedzsere, szerkesztője, az irodalom- és kultúratudományok doktora (PhD). A szerző cikkei

Másfél fok Éghajlatváltozás közérthetően. A szerző cikkei

Regionális partnereink

1% for the Planet

A Másfél fok tagja a 1% for the Planet hálózatnak.

Kapcsolat

Honlap: www.masfelfok.hu

Facebook: https://www.facebook.com/masfelfok

Instagram: https://www.instagram.com/masfelfok/  @masfelfok (Fiókkezelő: Pálfi Nándor)

E-mail: info[kukac]masfelfok.hu

A masfelfok.hu az Európai Klíma Alapítvány támogatásával, a The Explorer Society Alapítvány felügyelete alatt működik.

Copyright © 2019 Másfél fok