igazságos átmenet/méltányos átállás (Just Transition)

Az igazságos átmenet vagy méltányos átállás a tiszta energiára épülő gazdaság és társadalom kiépítéséhez szükséges átalakításokra utal, melyeket olyan módon kell végrehajtani, hogy az intézkedések által érintett közösségek ne kerüljenek hátrányba. A gazdaság zöldítése jelentős gazdasági és társadalmi változással jár, ezért a szolidaritás jegyében az érintett régiók lakossága, pl. széniparban dolgozók számára átképzési programokat, megfelelő minőségű új munkahelyeket és egyéb szociális támaszokat kell biztosítani.

Az Európai Unió a leginkább érintett európai régiók számára a következő hét évben (2021–2027) egy 100 milliárd eurós alapot biztosít az úgynevezett Méltányos Átállási Mechanizmus keretében. Ennek célja, hogy például a szénbányák bezárása miatt keletkező szociális, társadalmi feszültséget kezelni lehessen új munkahelyek teremtésével, átképzésekkel és a gazdaság zöldítését segítő beruházásokkal.