természetalapú megoldások (Nature Based Solutions)

Gyűjtőfogalom, ami sok koncepciót fog össze, mint például az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, ökoszisztéma szolgáltatások, reziliencia, zöld infrastruktúra. Maguk a tervezési megoldások természet által inspirált, természetes folyamatok által üzemeltetett rendszerekre épülnek, amik költséghatékony megoldást nyújtanak városi kihívásokra és különböző pozitív környezeti, társadalmi, gazdasági hatásokkal kecsegtetnek. Ilyenek például a levegőszennyezés csökkentése, a villámárvizek és komoly csapadékesemények hatásának mérséklése, a biológiai sokféleség növelése, a lakosság mentális és fizikai egészségének javítása, rekreáció, a városi felületek hűtése nyáron, a helyi társadalmi kapcsolatok javítása, plusz munkahely-teremtés. Leggyakoribb példák a városi zöld felületek, kertek, parkok, zöld tetők/falak.