A fűtés, a közlekedés és a hús árát is befolyásolja az uniós klímapolitika reformja

Az ESR, az úgynevezett erőfeszítés-megosztási rendelet reformja lehet az egyik legélesebben vitatott pontja az Európai Bizottság által július 14-re ígért, Fit for 55, azaz a 2030-ig elérendő 55 százalékos csökkentés eléréséhez szükséges csomagjának. A szegények kontra gazdagok kérdés itt kerülhet leginkább előtérbe, hiszen az ESR-be tartozik a lakossági közvetlen fogyasztásban meghatározó áruk egy igen jelentős része, amelyek árában ma még nem jelenik meg valódi összetevőként a széndioxid-kibocsátás problémája. Magyarország eddig nagyon jól állt az ebbe a körbe sorolt kibocsátások csökkentésével, azonban ez a mostanáig nagyon alacsony elvárásoknak is volt köszönhető. Bart István és Muth Dániel elemzése.
A fűtés, a közlekedés és a hús árát is befolyásolja az uniós klímapolitika reformja

Erőfeszítés-megosztási Rendelet – bár az EU klímapolitikájának már nyolc éve létező meghatározó eleméről van szó, amely az uniós CO2-kibocsátások több mint felét fedi le, ne hibáztassa magát, ha sosem hallott róla. Az angolul Effort Sharing Regulation nevű és ESR-ként emlegetett szabályozás lefedi mindazokat a kibocsátásokat, melyek nem a nagy kibocsátó vállalati szereplőkre vonatkozó kvótakereskedelmi rendszer, az ETS hatálya alá tartoznak, azaz elsősorban a közvetlen lakossági tüzelés (fűtés), a közlekedés, a mezőgazdaság, valamint az ETS-küszöbnél kisebb ipari és energetikai létesítmények tartoznak ide.

Azaz éppen a lakossági közvetlen fogyasztásban meghatározó áruk egy igen jelentős része, amelyek árában ma még nem jelenik meg valódi összetevőként a széndioxid-kibocsátás problémája.

Az ESR ismeretlenségének egyik oka az, hogy ezeken a területeken nincs közös uniós mechanizmus a kibocsátások csökkentésére: az ESR mindössze annyit tesz, hogy csökkentési célokat határoz meg a tagállamoknak az érintett ágazatok összességére vonatkozóan. (Hazánk esetében például ez a cél 2030-ra mínusz 7% a 2005-ös szinthez képest.)

A célok teljesítése teljes egészében a tagállamok felelőssége és nem az Unióé – az, hogy mondjuk a közlekedési kibocsátásokat egy tagállam a benzin árának megemelésével, út- és dugódíjakkal, a vasút fejlesztésével, az elektromos járművek támogatásával vagy egyéb módszerrel éri el, teljes egészében a saját döntése.

Mindazonáltal az EU nem marad távol ezektől a kibocsátásoktól sem: számos olyan közvetlen EU-s szakpolitika van, ami ezekre a kibocsátási területekre vonatkozik: gondoljunk csak az épületenergetikai irányelvre, vagy a gépkocsik fajlagos CO2-kibocsátásának szabályozására. Ezekhez azonban nem tartozik kibocsátási célérték.

Az ESR ismeretlenségének másik oka az, hogy noha 2013 óta létezik, a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó nemzeti ágazati csökkentési célokat a tagállamok különösebb megerőltetés nélkül elérték, és számos ország (köztük Magyarország) még jelentősen túl is teljesítette azokat. A 2020-as célokat még a 2008-as nagy gazdasági válság előtt határozták meg, és a válság miatti jelentős kibocsátás-csökkenés, valamint a közvetlen EU-s klímás szakpolitikák hatása lényegileg kiüresítette az ESR-t.

Ez a kiüresedett állapot fog megszűnni a mínusz 55%-os csökkentésre való fellépéssel.

Az ESR reformja lehet az egyik legélesebben vitatott pontja az Európai Bizottság által július 14-re ígért, Fit for 55, azaz a 2030-ig elérendő 55 százalékos csökkentés eléréséhez szükséges csomagjának. A tagállamoknak ugyanis egyetértésre kéne jutni arról, hogy

  • pontosan mennyi többlet csökkentést vállalnak az eddigi szintekhez képest az ESR alá tartozó szektorokban, és mennyi csökkentés esik majd az ETS-re;
  • hogyan osztják meg ezt a terhet a gazdagabb és szegényebb tagállamok között, és
  • bevonják-e a jobban ellenőrizhető és szankcionálható kvótarendszerbe a lakossági (főként fűtés és áramfogyasztási), illetve közlekedési kibocsátásokat.

Mennyi többlet-csökkentés jusson az ESR szektorra?

Az ETS-ről szóló cikkben szó volt arról, hogy az EU-nak el kell döntenie, hogy a 40%-ről 55%-ra való ugrás mekkora részét akarja az ETS-ben megvalósítani, és mekkora csökkentés jut az ESR-re. Most úgy tűnik, az ambíciónövelésnek csak kisebb része jut az ESR-re, a csökkentési munka nagy részét az ETS fogja elvégezni. A COVID okozta 2020-as visszaesésre vonatkozó kibocsátási adatok még nincsenek összesítve, ezért nem tudni, hogy a járvány mennyire könnyítette meg a tagállamok dolgát. De az nyilvánvaló, hogy az új célok eléréséhez új tagállami intézkedések kellenek majd. Ez nemcsak a nyugati tagállamokra igaz, Lengyelország például most messzebb van a 2030-as ESR céljaitól, mint Németország.

Kapcsolódó cikkKvótákkal vadászná le az EU a legdurvább szennyezőketJúliusra halasztotta az Európai Bizottság annak bemutatását, hogyan kellene az EU-nak elérni 2030-ig 55 százalékos kibocsátáscsökkentést, majd a karbonsemlegességet 2050-re. Az egyik legfontosabb lépés a 2005 óta működő, uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) reformja, és ezzel szoros összefüggésben a karbonvámok bevezetése.

Logikus lépés az EU-tól, hogy a csökkentések nagyját az ETS-re terheli, hiszen a kibocsátás-csökkentési költségek az ESR-ben viszonylag magasak:

nagyságrendekkel többe kerül elektromos autókkal kiváltani egy tonna közlekedési kibocsátást, mint ugyanennyi csökkentést elérni a széntüzelés visszafogásával.

Az uniós gazdaság szintjén tehát az a költséghatékony, ha az ETS-ben van a csökkentés nagyja. Mindent azonban nem lehet odaterhelni, hiszen ez nagyon megemelné a kvótaárakat, ami rontaná az európai ipar nemzetközi versenyképességét, illetve érződne a lakossági áramárban is. Ezenfelül ott van az a szempont is, hogy a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez előbb-utóbb az ETS-en kívüli szektorok kibocsátáscsökkentéséhez is hozzá kell látni, és minél később jelenik meg a valós karbonköltség például a közlekedésben, annál kevesebb idő jut a teljes dekarbonizációra.

Az új „erőfeszítés” elosztása a tagállamok között – gazdagok kontra szegények

A másik fontos kérdés az, hogy az összes csökkentési teher hogyan oszoljon meg a tagállamok között. A mostani ESR-ben ezt alapvetően GDP/fő alapon határozták meg, azaz minél gazdagabb egy ország, annál többet kell csökkentenie: míg Németországnak 2030-ra mínusz 38%-ot kell elérnie (2005-höz képest), addig Magyarországnak mínusz 7%-ot, és Bulgáriának pedig 0%-ot. A GDP/fő elv nem teljesen tisztán érvényesül: egy kicsit igazítottak a leggazdagabb országok javára abból a megfontolásból, hogy sokkal költséghatékonyabban lehet kibocsátásokat csökkenteni a szegényebb, elmaradottabb tagállamokban, mint a gazdag helyeken.

A vita most arról fog szólni, hogy az új terheket szintén GDP/fő alapon osszák el, vagy új, módosított képletet alkalmazzanak. A szegényebb keleti tagállamok érthető módon a GDP/fő-alapú megoszlás fenntartását szeretnék. A nyugatiak viszont úgy érzik, hogy a mostaninál sokkal nagyobb terheket már nem bírnak el (gondoljunk a németek mínusz 38%-ára). Ráadásul hiába szegények a keletiek, de nekik ugyanúgy harminc évük van arra, hogy eljussanak a 2050-es zéró kibocsátásig, mint a gazdagoknak. Ebből a szempontból alapvető változást hozott a 2050-es zéró kibocsátási cél, hiszen most már nemcsak simán a tagállamok között osztjuk fel az erőfeszítést, hanem arról is döntünk, hogy egy adott tagállamban mikor történjenek a csökkentések: fogjunk-e bele a csökkentésbe most, vagy inkább hagyjuk a következő generációra, mondjuk 2040 utánra (amikor persze sokkal meredekebben kell majd csökkenteni).

A lakossági és közlekedési kibocsátások áthelyezése az ETS-be

Az ESR szabályozás egyik fő problémája, hogy az EU nem rendelkezik túl erős jogosítványokkal a kibocsátás-csökkentések kikényszerítésére. Az ETS-ben súlyos büntetések járnak a cégeknek minden tonna kvótával le nem fedett kibocsátás után, és ezt évente ellenőrzik. Az ESR esetében azonban formálisan csak 2025 után vizsgálja az EU a tagállamok teljesítését, és nem teljesítés esetén legfeljebb kötelezettségszegési eljárásokkal zaklathatja az adott tagállamot, ami éveken át tartó procedúra, és ha sikerül is, legfeljebb egy pénzbírság a vége, amitől pedig nem fognak visszamenőleg csökkenni a kibocsátások.

Ezért a Bizottság felvetette, hogy az ESR kibocsátások nagyját kitevő lakossági és közlekedési szektorokat bevonja az ETS-be, ahol aztán vagy egy közös EU-s kvótapiacon, vagy különálló nemzeti piacokon kereskednének. (Ez úgy nézhetne ki, hogy mondjuk Magyarországon a TIGÁZ, vagy a MOL köteles lenne a lakosságnak eladott gázhoz vagy benzinhez tartozó kibocsátásokat kvótákkal lefedni.) Így évente kiszámíthatóan csökkennének a kibocsátások, és az EU számára központilag jobban ellenőrizhető és kikényszeríthető lenne.

Bár ez megoldaná az ellenőrzési problémákat, a tagállamok többsége nincs elragadtatva az ötlettől, ami nem meglepő, hiszen egy ilyen rendszer a lakossági üzemanyag és energiaárak növekedéséhez vezetne, ami politikailag problémás lehet. Ezért egyelőre úgy tűnik, hogy ha meg is történik a kibocsátás-kereskedelem alá való bevonás, arra inkább az évtized vége felé kerülne sor. Ugyanakkor az is igaz, hogy akármennyire kockázatos politikailag ez a rendszer,

a kibocsátások csökkentésének a leginkább költséghatékony módja továbbra is a szén-dioxid valamilyen formában való beárazása – legyen az egy közös EU-s kibocsátás-kereskedelmi rendszer, vagy egy nemzeti karbonadó.

Nem csoda, hogy egyre több tagállamban vezetnek be karbonadókat – a skandináv államok, Németország, Ausztria és Franciaország mellett már Észtországban és Lettországban is megjelentek ezek. Ha karbonadó nélkül próbálja meg egy ország a csökkenést elérni, akkor más költséges, lassú és politikailag nem kevésbé problémás intézkedések maradnak, mint pl. a lakóépületek mélyfelújítása, a szennyezőbb autók betiltása, vagy akár a szarvasmarha-állomány levágása.

Mire számíthat Magyarország az új ESR-ben

Magyarország viszonylag jól áll – az előrejelzések alapján (EEA Trends and Projections in Europe 2020, 47. oldal) úgy tűnik, csak három olyan tagállam van, ahol a mostani 2030-as ESR célt további intézkedések nélkül is teljesíteni lehet: Magyarország, Görögország és Lettország. Ebből feltételezhető, hogy a szigorított célok sem lesznek olyan megterhelők, mint más tagállamoknak.

Ugyanakkor a hazai kibocsátások a 2013-as mélypont óta újra enyhe emelkedést mutatnak, azaz elképzelhető, hogy a 2020-as évtized során elveszítjük ezt a helyzeti előnyünket.

Mivel az ESR-ben eddig ránk szabott „házi feladat” nagyon könnyű volt, a magyar állam klímapolitikai képességei sosem erősödtek meg igazán. A jelenlegi jó helyzetünket sem az aktív és eredményes klímapolitikánknak köszönhetjük, hanem annak, hogy a 2005-ös bázisév óta volt egy nagy válság (aminek hatására nagyobb mértékben csökkentek a kibocsátások, mint 1990 után), és a gazdaság, illetve a fogyasztás azóta se nőtt olyan tempóban, mint a környező országokban. Vannak ugyan sikertörténetek a magyar klímapolitikában – ilyen pl. a napelemek, vagy az elektromos autók terjedése – a kulcsfontosságú épületenergetikai szektorban egyelőre nem sikerült igazi áttörést elérni.

Kapcsolódó cikkEzermilliárdokat dobtunk ki 5 év alatt az ablakon a rossz lakásfelújításokkalÉvi 100-130 ezer lakóépület energetikai (mély)felújítására lenne szükség ahhoz, hogy Magyarország valóban elérje 2050-ig a törvénybe foglalt klímasemlegességet. Csak az elmúlt öt évben, 2016 és 2020 között nagyságrendileg 2500-3000 milliárd forintot költöttünk energetikai felújításra, ám ennek csak kevesebb mint fele járt érdemi energiamegtakarítással.

Az épületállomány energetikai állapota nagyon gyenge, alig vannak mélyfelújítások, az évente elérhető pályázati pénzeket szétkapkodják. Az új építéseknél sem jobb a helyzet, a kormány 2020 végén fél év haladékot adott a közel nulla energiahatékonysági standard bevezetésére az új épületeknél, noha az uniós előírás szerint ennek legkésőbb 2021. január elsején életbe kellett volna lépnie.

Komoly feladatok várnak a kormányra a közlekedés területén is: itt rendületlenül nőnek a kibocsátások, úgy abszolút értékben, mind részarányban.

Míg 2005-ben a közlekedés csak 16%-át adta a kibocsátásoknak, 2017-re az arány már 20% volt.

Hiába javulnak az autók fogyasztási adatai, sok régi autót importálunk, illetve egyre több autóval teszünk meg egyre több kilométert. E trendekhez képest az elektromos autók lendületes terjedése csupán csepp a tengerben. Ha meg akarjuk fékezni a közlekedési kibocsátásokat, jelentős tömegközlekedési fejlesztésekre, illetve forgalomcsillapításra van szükség, valamint a jelenlegi autóközpontú településfejlesztési modellnek is véget kell vetni.

Szerzők: Bart István, Muth Dániel

Bart István

Bart István

Jogász, klímapolitikai szakértő. A Klímastratégia 2050 Intézet ügyvezető igazgatója, az Energiaklub elnökségi tagja.

Megtalálsz minket a Facebookon és az Instagramon is!