Nagyon drága és veszélyes lesz az európai infrastruktúrának a klímaváltozás

A természeti katasztrófákból származó globális gazdasági veszteségek 2020-ban 190 milliárd dollárra rúgtak. Az éghajlati szélsőségek miatt az Európai Unióban már most 3,4 milliárd eurót teszi ki az éves várható károk összege és ez a század végére a tízszeresére nőhet. A kritikus infrastrukturális elemek egyike sincs biztonságban, mindegyik rendszerben van legalább egy súlyosan sérülékeny elem, ami komoly működési és ellátási zavarokhoz vezethet. Az EU gazdasági veszteségei az iparban, a közlekedésben és az energiaszektorban lehetnek a legnagyobbak. Magyarországon a magasfeszültségű vezetékeket tartó oszlopok és póznák kidőlése veszélyezteti a villamosenergiaellátó-rendszert, de a növekvő hőhullámos és aszályos időszakok miatt a Paksi atomerőmű termelési hatékonysága is bizonytalanná válhat időszakosan. A klímaváltozás elleni rendszerszintű fellépésen és alkalmazkodáson kívül meg kell változtatnunk azt a rossz gyakorlatot, hogy az infrastrukturális tervezés továbbra sem igazán számol a változó éghajlat jelentette kockázatokkal.
Nagyon drága és veszélyes lesz az európai infrastruktúrának a klímaváltozás

A Biden-adminisztráció által publikált, a klímaváltozás amerikai biztonságpolitikára gyakorolt hatásait elemző jelentése szerint a legsúlyosabb fenyegetést 2021-ben a természeti katasztrófák fokozódása jelentette. A McKinsey tanácsadó cég éghajlatváltozás okozta fizikai kockázatokat felmérő elemzése öt csoportba sorolta a hatásokat:

  • élhetőség és munkaképesség,
  • élelmiszer rendszerek,
  • fizikai eszközök,
  • infrastrukturális szolgáltatások,
  • természeti tőke.

A felmérés alapján minden elemzett kockázati csoportot érint és érinteni fog a klímaváltozás.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás várható költségeinek legnagyobb részét az elektromos hálózat; a víz tárolása, kezelése és tisztítása; a szállítás; és a távközlés viseli majd. Ezen kritikus infrastrukturális elemek védelme a globális éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra fordított összes kiadás 60-80 százalékát teszi ki, aminek a költségei 2050-ben már átlagosan évi 150-450 milliárd dollárra rúghatnak.

Az óriási költségeknek több oka van. Az egyik, hogy a városok jelentős része az éghajlatváltozásnak különösen kitett területen helyezkedik el, például a tengerpartokon, ahol egyre jelentősebbek a tengerszint-emelkedésből és fokozódó erózióból fakadó kockázatok. Emellett

a kritikus infrastruktúrák tervezése és telepítése során nem számoltak a klímaváltozás hatásaival. A mai napig ezeknek a létesítményeknek a tervezése jellemzően olyan jövőbeli klímát feltételez, amely nagyjából megegyezik a maival.

Az infrastrukturális befektetéseknél hosszútávú működésre terveznek. A széntüzelésű erőműveket például 40-50 évre, a vízerőműveket vagy az egyes földműveket, mint a töltések, gátak, pedig akár 100 évre tervezik. Azonban a változó éghajlat és az ebből eredő szélsőségesebb időjárási események miatt a több évtizedre szóló tervezéshez használt éghajlati becslések elévülnek,

a klímaváltozás pedig az infrastrukturális elemek korábban meghatározott tűrőképességi szintjét feszegeti.

A McKinsey elemzésében két kockázati hatást tárt fel. Közvetlen hatás, amikor az áramtermelést biztosító erőműben keletkezik kár. Közvetett hatás, ha a termelt áramot továbbító távvezetékek sérülnek. Az elemzés rávilágít, hogy minden rendszerben (energiatermelés, vízellátás stb.) van legalább egy súlyosan sérülékeny elem. Ezen infrastrukturális elemek kölcsönös függősége miatt a magas kockázatot jelentő rendszerek sérülése működési és ellátási zavarokhoz vezethet a teljes rendszerben.

Az ipar, a közlekedés és az energiaszektor a leginkább érintett Európában

Egy Európára fókuszáló tanulmány szerint a hét legjelentősebb éghajlati szélsőségből (hőhullámok, hidegbetörések, aszályok, erdőtüzek, folyami és tengerparti árvizek, szélviharok) származó várható éves károk költsége már jelenleg is évi 3,4 milliárd eurót tesz ki.

Az éghajlatváltozás hatására a század közepére ez az összeg hatszorosára, a század végére pedig tízszeresére nőhet.

A különböző típusú infrastruktúrák eltérő mértékben sérülékenyek a különböző időjárási szélsőségekkel szemben és a károkból eredő költségek sem azonosak. A gazdasági veszteségek az iparban, a közlekedésben és az energiaszektorban lehetnek a legnagyobbak. Az alábbi ábrán látható, hogy az éghajlatváltozás következtében nemcsak a károk mértékében, de az azokat okozó szélsőséges események arányában is változás várható.

A kritikus infrastruktúrákat érintő éghajlati kockázatokból eredő költségek Európában (EU+) négy időszakra vonatkozóan: a) a károk ágazatonkénti megoszlása; b) a kár megoszlása a hét szélsőséges éghajlati kockázat között. A szél esetében a 2011-2040 és 2041-2070-es időszakokra vonatkozó károkat a referencia időszak (1981-2010) és a 2071-2100-as időszak közötti lineáris interpoláció adja meg. Forrás: Forzieri és mtsai. (2018). A szerző fordítása.

Napjainkban a károk 44%-a folyami árvizekhez, 27%-a szélviharokhoz kapcsolódik, a jövőben azonban várhatóan az aszályok és hőhullámok aránya a jelenlegi 12%-os szintről erősen emelkedni fog és a szélsőségek okozta károk közel 90%-át teszik majd ki a század végére.

Az európai ipar számára jelenleg az árvizek és a szélviharok jelentik a legfőbb veszélyt, főként a különböző szerkezeti egységek károsodása esetén. A várható éves károk költsége már napjainkban mintegy 1,5 milliárd eurót tesz ki és ez az összeg a 2080-as évekre tízszeresére emelkedhet.

Aggasztóan jó példa kitettségünkre a 2021. júliusi, Nyugat-Európát sújtó áradások. A katasztrófa legalább 184 halálos áldozatot követelt Németországban és 38-at Belgiumban, továbbá jelentős károkat okozott az infrastruktúrában, beleértve a házakat, az autópályákat és a vasútvonalakat, hidakat. Az éghajlatváltozás megnövelte az ilyen események bekövetkezésének valószínűségét és intenzitását, és ezek a változások a további melegedés hatására folytatódni fognak.

A közlekedési szektorban várhatóan a hőhullámok jelentik majd a legnagyobb kockázatot Európában, főként az utakat és a vasutakat érintve (pl. sínek elhajlása, aszfalt olvadása). A jelenlegi 0,8 milliárd eurós várható éves károk költsége a század végére több mint tízszeresére növekedhet.

Az előrejelzések alapján az energiaszektor esetén az károk a mostani várható éves károk 0,5 milliárd euróról a század közepére nyolcszorosára, míg a század végére tizenhatszorosára emelkedhetnek. A károkat előidéző szélsőségek tekintetében az

aszály okozta kockázatok kétszeresére, míg a hőhullámok okozta károk háromszorosára nőhetnek a század végére.

A magasabb hőmérséklet csökkenti a termelési hatékonyságot, növeli az átvitel és elosztás során felmerülő veszteségeket, csökkenti a kulcsfontosságú berendezések, köztük a teljesítménytranszformátorok élettartamát, növeli a csúcsigényt.

Magyarország: kidőlő villanyoszlopok és Paks kérdéses hűtése

A jelentős hőmérséklet-emelkedés az atomerőművek hűtőrendszerének működésére is hatással van. 2019 nyarán Franciaországban az aszályos-hőhullámos időszakok miatt egyszerre nőtt a lakossági energiaigény és alakult ki vízhiány, azonban a felmelegedett folyók vizét nem lehetett hűtési célokra használni. Ez 8%-kal kevesebb áramtermeléshez vezetett, mert két reaktor működését le kellett állítani, további hat reaktor esetén pedig korlátozásra volt szükség.

Ezek a szélsőséges helyzetek hazánk atomenergia termelését is érintik, hiszen a levegő és az erőmű hűtővíz-rendszerének részét képező Duna vízhőmérsékletének emelkedése is meghatározza a Paksi Atomerőmű blokkjainak hatékonyságát. Az elmúlt években több példa is volt, hogy a folyó alacsony vízállása és magas hőmérséklete miatt korlátozni kellett a termelést, sőt, kilátásba helyezték a hűtővízszivattyúk használatát. Az éghajlati modellek alapján mind a hőhullámok, mind az aszályos időszakok száma és intenzitása is növekedni fog Magyarországon.

A Paksi Atomerőmű. Kép forrása: MVM

A hazai villamosenergiaellátó-rendszer esetén a legtöbb kárt jelenleg a szélnyomás jelenti. A szélsőséges szeles események valószínűségének növekedésével tovább fokozódhat a rendszert érő terhelés és ez gyakran a tartóoszlopok szerkezetének károsodásához vezet. Jelentős veszélyeket hordoznak a tapadó csapadékkal (ónos eső, zúzmara, hó) és hirtelen nagy mennyiségben lezúduló esővel járó időjárási események, utóbbi esetén a kialakuló földcsuszamlás vezethet a tartóoszlopok kidőléséhez. Ezt előidézhetik aszályos és meleg időszakok is, mert a kiszáradó talaj veszíthet teherbíró képességéből.

A tervezéstől a karbantartásig számolnunk kell a klímaváltozással

Az infrastrukturális kockázatok és az azokat előidéző időjárási események régiónként elérőek lehetnek, így az alkalmazkodáshoz szükséges lépések is regionálisan eltérőek, azonban egyes alkalmazkodási lehetőségek minden infrastrukturális ágazatra vonatkoznak. A gyors és hatékony lépésekhez elengedhetetlen az infrastrukturális elemek ellenálló képességének növelése.

Ahogy azt a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetének (OECD) “Climate-resilient Infrastructure” jelentése hangsúlyozza, a sikeres alkalmazkodás kulcsa az éghajlatváltozás jelenlegi és várható hatásainak beépítése az infrastrukturális rendszerek tervezésének, telepítésének és karbantartásának folyamatába.

A klímaváltozás elleni rendszerszintű és azonnali cselekvés mellett az alkalmazkodás jelentős megtérülést eredményezhet, csökkentve a károk költségeit és az infrastruktúrához köthető jelentős kiszolgáltatottságunkat.

 

Szabó Amanda Imola

Szabó Amanda Imola

Meteorológus-éghajlatkutató, a környezettudományok doktora (PhD) és a Másfél fok egyik állandó szerzője.

Megtalálsz minket a Facebookon és az Instagramon is!