Iszapos pocsolya vagy fürdőzésre alkalmas üdülőhely? Ez lehet a tétje a kibocsátás-csökkentésnek a Velencei-tónál

A 2022-es nyár nemcsak az extrém meleg és a súlyos aszály miatt vált emlékezetessé, hanem mert tavaly őszre rekord alacsonyra (53 cm) süllyedt a Velencei-tó vízszintje. Azóta állandóan visszatérő kérdés, hogy hazánk harmadik legnagyobb természetes tava kiszáradhat-e, és ha igen, mikor? Bár a Velencei-tó egy kiszáradásra hajlamos tó (utoljára 1866-ban száradt ki teljesen), a klímaváltozás a lehulló csapadék mennyiségén és a (forróság miatti) párolgás erősségén keresztül rendkívüli módon befolyásolja a vízszintet. Már most jelentősége van annak, hogy mit kezdünk a kibocsátásokkal, és hogyan alakul a tó sorsa 2050-ig: a klímamodell szimulációval meghajtott hidrogeológiai modell szerint ha tartjuk magunkat a Párizsi Megállapodásban rögzített célokhoz (optimista forgatókönyv), akkor a csapadék-párolgás mérlegben nem történik jelentős változás, és 2031-2050 között a nyári vízszint a jelenlegi átlag körül maradhat - jó vízminőséggel és a fürdőzés lehetőségével kísérve. Ha a pesszimista forgatókönyv valósul meg (nem kezdünk semmit a kibocsátásokkal), akkor csökkenhet a tó átlagos nyári vízszintje, és a tavalyi extrém alacsony vízállás egyáltalán nem lesz szélsőséges a következő évtizedekben. A felszín alatti vizek már most is említésre méltó - javarészt eddig feltérképezetlen - segítséget és utánpótlást nyújtanak abban, hogy ne száradjon ki a Velencei-tó, és ez a jövőben is így lehet, de csak ha tudatos és felelős vízgazdálkodást (vízkitermelés csökkentése) folytatunk, és betartjuk a párizsi klímacélokat. Ellenkező esetben a felszín alatti vizek sem lesznek elegendőek az alkalmazkodáshoz, és Magyarország legkedveltebb üdülőhelyeinek egyike, ahogy most ismerjük, teljesen meg fog változni. Baják Petra, Szabó Péter, Csepregi András és Erőss Anita elemzése.
Iszapos pocsolya vagy fürdőzésre alkalmas üdülőhely? Ez lehet a tétje a kibocsátás-csökkentésnek a Velencei-tónál

A fővárostól csupán 50 km-re található hazánk harmadik legnagyobb természetes tava és egyik legkedveltebb üdülőhelye, a Velencei-tó. A „napfény tavának” is nevezett tó 2022-ben a szokásosnál is gyakrabban szerepelt a sajtóban, ugyanis tavaly nyáron a tó vízszintje az elmúlt évtizedekben soha nem látott alacsony szintre süllyedt. A strandokon a hűsítő víz helyett az iszapos meder látványa fogadta a fürdőzőket. Az alacsony vízszint és a meleg víz kellemetlen velejárója volt a tömeges halpusztulás is: a tavalyi év során több mint 1,5 tonnányi haltetemet távolítottak el a tóból. Mindezek miatt az egyik strandon a kifogásolható vízminőség miatt fürdőzési tilalmat léptettek érvénybe.

Azóta rendszeresen visszatér a kérdés a közbeszédben: tényleg kiszáradhat a Velencei-tó, és ha igen, mikor?

A helyzetre reagálva megindultak a lehetséges vízpótlási megoldásokról szóló tárgyalások, melyek azóta eredményt is hoztak: első lépésként egy, a Zámolyi-tározót megkerülő csatornát fognak építeni, hogy a vízgyűjtő területről a tavasszal lehullott csapadék közvetlenül a tóba jusson. Kérdés, hogy ez hosszú távon is megoldást jelent-e? A Velencei-tó jövőbeli sorsának felfedése érdekében vizsgáljuk meg, hogy mi okozta a tó vízszintjében bekövetkező extrém csökkenést.

Fotó: Unsplash

Régen is kiszáradt már, de ez nem azt jelenti, hogy mentes lenne a klímaváltozás hatásaitól

A Velencei-tó egy úgynevezett szemisztatikus tó, mely hajlamos a kiszáradásra. Történelmi feljegyzésekből tudjuk, hogy a tó élete során többször is teljesen kiszáradt, legutóbb 1866-ban. A tó vízmérleg egyenlegét elsősorban a lehulló csapadék és a vízfelszín párolgás mértéke alakítja.

Emiatt az éghajlatváltozás rendkívüli módon befolyásolhatja a tó vízállását.

A környező vízfolyásokból érkező felszíni vízbefolyás a csapadéknál általában kisebb jelentőségű, míg a felszín alól érkező vízutánpótlással és elszivárgással – adatok hiányában – az elmúlt 20-30 évben nem foglalkoztak érdemben a tó állapotát érintő vízgazdálkodási döntések során. A pozitív oldalon jelentkező, a Pátkai- és Zámolyi tározókból történő vízbeeresztés , valamint a negatív oldalon szereplő vízleeresztés és vízkivétel pedig emberi beavatkozás következménye. A tó vízmérlegében a pozitív érték a tó vízszintjének növekedését, a negatív érték pedig annak csökkenését jelenti.

Hazánkban a megbízható, modern mérések kezdete óta a 2022-es volt a legmelegebb nyár (így hatalmas volt a párolgás), ami az év első hét hónapjában – az ország nyugati részét leszámítva – nagyon kevés csapadékkal járt együtt. Ezt tovább erősítette, hogy már 2021 nyarával kezdődően alacsony volt a beszivárgás a talajba, így a felszín alatti vízkészletek sem kaptak elég utánpótlást.

Mindez azt eredményezte, hogy a tó vízszintje tavaly ősz elejére rekord alacsonyra (53 cm-re) csökkent.

Ezen legalacsonyabb érték meghaladta az utóbbi évtizedek csapadékban szegény és intenzív párolgással jellemezhető éveiben (1990-1993, 2000-2003, 2011-2012) megfigyelt, szintén jelentős mértékű vízszint csökkenéseket (1. ábra, kék vonal). Az éves csapadék és párolgás különbsége egyértelműen deficitessé tenné a tó vízmérlegét (kiszárítaná), hiszen az elmúlt évtizedekben 2010 kivételével mindig nagyobb volt az éves párolgás, mint a lehullott csapadék mennyisége (1. ábra, narancs oszlopok).

1. ábra: A mért éves átlagos tó vízszint, valamint a mért csapadék és a számított éves vízfelszín párolgás különbsége az 1990-2021 közötti időszakban. A megfigyelések a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai. A szerzők ábrája.

Ugyanakkor a vízgyűjtőről érkező felszíni vízfolyásoknak, az idáig figyelmen kívül hagyott felszín alatti víz hozzáfolyásnak, valamint az emberi beavatkozásnak (Pátkai- és Zámolyi-tározók) köszönhetően a Velencei-tó vízmérlege az említett vízhiányos időszakokat követően mindig helyreállt.

Felmerül azonban a kérdés, hogy ha a tó vízmérlege ennyire érzékeny a csapadék és párolgás mennyiségének változásaira, akkor hogyan fog reagálni a vízszint a jövőbeli éghajlati változásokra?

Átlagosan 40 cm a különbség a vízszintben az optimista és a pesszimista forgatókönyv között

A kérdés megválaszolásához, vagyis a tó jövőbeli vízszintváltozásainak vizsgálatához egy hidrogeológiai modellt állítottunk össze. Ezen modell bemenő éghajlati paramétereit regionális klímamodellek szolgáltatják. Jelen vizsgálathoz három regionális klímamodell-szimulációt választottunk ki. A Velencei-tó vízszintjének csak a következő pár évtizedben várható változásaira voltunk kíváncsiak, így a hidrogeológiai modellel a 2050-ig tartó időszakot szimuláltuk. Továbbá azt is szerettük volna megvizsgálni, hogy az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés hatása 2050-ig megjelenik-e a tó vízszint változásaiban, ezért ebben a tekintetben egymástól jelentősen különböző, kétféle forgatókönyvet vettünk figyelembe:

  • Az azonnali kibocsátás-csökkentéssel számoló, optimista forgatókönyvet (RCP2.6), amely a párizsi klímacélok teljesülését, azaz az ipari forradalom előtti időszakhoz képest 2100-ra legfeljebb 2 Celsius-fokos globális felmelegedést jelenti.
  • A pesszimista forgatókönyvet (RCP8.5), amely esetén az eddigi kibocsátási trendek folytatódnak tovább, s 2100-ig egyáltalán nem kezdünk kibocsátás-csökkentésbe, az emberiség energiafelhasználása folyamatosan növekszik, és ehhez továbbra is jellemzően fosszilis tüzelőanyagokat használunk.

Tisztában kell lennünk azonban azzal is, hogy az azonnali kibocsátás-csökkentésnek sincs rögtön észlelhető hatása, csak egy-két évtized múlva érezhetjük majd annak kedvező hatásait. Éppen ezért a jövőbeli eredményeket csak a 2031-2050 időszakra mutatjuk be.

A vizsgált három regionális klímamodell-szimulációval mind a múltbeli, mind a jövőbeli időszakra modelleztük a tó vízszintváltozásait. A szimulációk közül kettő nem adott megfelelő egyezést a tó megfigyelt múltbeli vízszintjeire: az egyik modell a tó kiszáradását, míg a másik a vízszint jelentős növekedését mutatta. A harmadik modell eredményeként kapott vízszintek megfelelően leképezték a múltbeli mért vízszint értékeket, ami alapján ez a modell megbízható képet ad a jövőre vonatkozóan. Így a következőkben csupán ennek a modellnek az eredményeit mutatjuk be.

Fontos megjegyezni, hogy az egyetlen modellel kapott hatásvizsgálatok óvatosan kezelendők, hiszen a jövőbeli éghajlati eredmények csak több klímamodell-szimuláció együttes figyelembevételével megbízhatóak. Ezt a jelen kutatás folytatásaként a jövőben tervezzük elvégezni.

Az eredmények alapján a Velencei-tó környezetében az optimista forgatókönyv szerint az évek előrehaladtával nem következik be jelentős változás az éves csapadék-párolgás mérlegben. Ugyanakkor a pesszimista forgatókönyv szerint a csapadék és párolgás éves különbsége 2050 felé közeledve egyre negatívabb értékeket vehet fel, ami a Velencei-tó utánpótlásának és a felszín alatti vízkészleteknek a csökkenését eredményezheti (2. ábra).

2. ábra: Az éves csapadékösszeg és párolgás különbsége 2031-2050 között a kétféle jövőbeli forgatókönyvet figyelembe vevő regionális klímamodell-szimuláció alapján. Az eredményeken ötéves simítást végeztünk, a vízszintes, szaggatott vonalak pedig a húszéves átlagot jelenítik meg. A szerzők ábrája.

Nézzük meg közelebbről, hogy ez mit is eredményez a nyári hónapok vízszintjeiben, hiszen a Velencei-tó esetében országos figyelmet a fürdőzés lehetősége vagy lehetetlensége vált ki. A pesszimista forgatókönyv megvalósulása az optimista forgatókönyvvel szemben az utánpótlódás csökkenését és ezáltal a tó vízszintjének csökkenését jelentheti majd a nyári hónapokra (3. ábra).

3. ábra: A Velencei-tó mért és a hidrogeológiai modell megfigyelésekkel meghajtott nyári átlag vízszintjei 1990-2021 között (szaggatott vonal jelöli a 31 éves átlagot), illetve a kétféle jövőbeli forgatókönyvet figyelembe vevő regionális klímamodell szimuláció alapján modellezett vízszintek átlaga a 2031-2050 közti időszakra. A szerzők ábrája.

A 2002-2021 közötti időszakban a tó átlagos, megfigyelt nyári vízszintje 136 cm volt. Az optimista forgatókönyv szerint 2031-2050 között a nyári átlagos vízszint akár gyengén, 143 cm-re nőhet (ez inkább jelenti a kellemesen magas vízszintet), a pesszimista forgatókönyv szerint pedig 100 cm-re csökkenhet. Utóbbi érték a 2022 előtti legalacsonyabb 1993-as és 2021-es vízszinteknek felelne meg.

A két forgatókönyv eredményezte tó vízszintek közötti átlagosan 40 cm-es különbséget elsősorban a csapadék-párolgás mérlegekben megfigyelhető eltérés okozza.

Ugyanakkor itt megjegyezzük, hogy a felszíni vízbefolyás és a mesterséges szabályozás mértéke nem ismert a jövőre nézve, így ezen paraméterek esetén a múltbeli mérések átlagát vettük a 2031-2050 közötti időszakra is.

Segíthetnek a felszín alatti vizek, de kibocsátás-csökkentés nélkül nem fog menni

A Velencei-tónak az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességét azonban növelheti az, hogy egy számunkra láthatatlan forrásból, a felszín alól is kap vizet, ugyanis a tó a térség felszín alatti vizeinek megcsapolódási pontja. Ezen vízutánpótlás szerepét a tó vízháztartásában a vízgazdálkodási szakemberek eddigi vizsgálataik alapján elhanyagolhatónak ítélték.

Pedig a felszín alól érkező folyamatos vízutánpótlás enyhítheti az éghajlatváltozásnak a tó vízmennyiségére és vízminőségére gyakorolt hatását.

A hidrogeológiai modellel végzett múltbeli szimulációk eddigi eredményei azt mutatják, hogy a tóba a felszín alól jelentős mennyiségű (~3100 m3) víz érkezik naponta, ami átlagosan közel 5 cm-nyi vízszintemelkedésért felelős évente.

A Velencei-tó jövőbeli sorsa tehát azon is múlhat, hogy hogyan bánunk a felszín alatti vízkészletekkel a tó környezetében.

A felszín alatti vizek mennyiségének védelmével (pl. a vízkitermelés csökkentésével) ugyanis biztosíthatjuk a tóba a felszín alól érkező vízutánpótlást, ami javíthatja a tó vízmérlegét és gyengítheti a Velencei-tó kiszáradását. Emellett a felszín alatti vizek áramlási rendszereinek ismeretében célzott felszín alatti vízpótlással, ún. MAR rendszerek alkalmazásával a párolgásra érzékeny csatornákkal szemben hatékonyabb vízpótlást is elérhetünk.

Kapcsolódó cikkFöldalatti víztározókkal menthetnénk meg a Homokhátságot az elsivatagosodástólHa nem változtatunk a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlaton, valamint nem törekszünk a csapadék helyben tartására, akkor a Homokhátságon teljesen ellehetetlenülhet a mezőgazdaság és csak a folyóvölgyek maradnak élhetők.

Összefoglalva tehát az eredményeinket, azt mondhatjuk, hogy ha továbbra sem fogjuk vissza a kibocsátásokat, akkor egy-két évtized múlva az 1993-as vagy 2021-es alacsony tó vízszintre kell majd minden évben felkészülnünk – ez azt jelenti, hogy a rekord 2022-es érték is szinte normális lehet. Ugyanakkor, ha betartjuk a Párizsi Megállapodásban rögzített klímacélokat, akkor kellemesebb vízmennyiségekre számíthatunk, ami jobb vízminőséggel is jár együtt.

A pesszimista forgatókönyv által felvázolt vízszint csökkenést valószínűleg a felszín alatti vízbefolyás, illetve az alkalmazkodásként hozott vízkitermelés csökkentése és egyéb vízügyi döntések sem tudják majd befolyásolni. Érdemes tehát a megelőzésre, a kibocsátások visszafogására koncentrálnunk.

Szerzők: Baják Petra, Szabó Péter, Csepregi András, Erőss Anita

A hidrogeológiai modellezés és az ehhez kapcsolódó kutatás a Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-22-3 kódszámú, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával, az Éghajlatváltozás Nemzeti Multidiszciplináris Laboratórium RRF-2.3.1-21-2022-00014 számú projekt keretében és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával valósult meg. Köszönet illeti a regionális klímamodell-eredményekért az Euro-CORDEX konzorcium modellező intézeteinek tagjait, a hazai megfigyelésekért pedig az Országos Meteorológiai Szolgálatot és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságot.

A borítókép illusztráció, forrás: Pixabay

Rövid tudományos módszertan:

1. Hidrogeológiai modellel végzett szimulációk:
A hidrogeológiai modellezést a Visual MODFLOW 2011 szoftver segítségével végeztük. A modell az 1990 és 2021 közötti időszakot fedi le havi időlépcsőkkel. A Velencei-tó tágabb környezetét magába foglaló, 50 x 56 km-es területet modellrétegenként összesen 70 000 db 200 x 200 m oldalhosszúságú cellával képeztük le. A modell 10 rétegből áll, melyek leképezik a különböző korú törmelékes üledékes és kristályos kőzeteket. A tó vízmérleg elemeit a LAKE csomag alkalmazásával vittük be a modellbe, a csapadék, számított vízfelszín párolgás, a vízkivételek és a befolyó felszíni vizek mennyiségének megadásával. Az ehhez szükséges adatok forrása az OMSZ, valamint a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adattára volt. A modell egyik legfontosabb bemenő paramétere az ún. utánpótlódás, mely megadja, hogy a lehulló csapadékból mennyi jut be ténylegesen a felszín alatti víztartó rétegekbe. Az utánpótlódás mértékét a Morton-féle módszerrel számítottuk ki: a szükséges négy változó (havi csapadékösszeg, átlaghőmérséklet, átlagos relatív nedvesség és globálsugárzás) értékét az 1990 és 2021 közötti időszakra az OMSZ illetve az E-OBS 27. verziója szolgáltatta, a jövőre pedig regionális klímamodellek adták, melyeket szintén 1990-ben indítva 2050-ig futtattunk. A hidrogeológiai modell által számított tó vízszint éves szinten legfeljebb 30 cm-es (de 32 éves átlagban 5 cm-es) hibával bírt, azaz a modell jól leképezi a megfigyelt tó vízszint értékeket, így a klímamodellekkel is futtathatjuk azt.

2. Regionális klímamodellekkel végzett szimulációk:
A hidrogeológiai modell bemenő négy változójához regionális klímamodellekre van szükség, hiszen azok a légköri folyamatokat már elég pontosan és finom térbeli felbontással írják le. A regionális klímamodellek historikus szimulációi nagy számban továbbra is csak 2005-ig állnak rendelkezésünkre, míg a jövőre vonatkozóan, 2006-tól indítva azt szimuláljuk, hogy egy-egy feltételes üvegházgáz-kibocsátási forgatókönyvre hogyan reagál az éghajlati rendszer. Jelen tanulmányban két forgatókönyvet tekintettünk: az azonnali kibocsátás-csökkentést feltételező, a Párizsi Megállapodásban szereplő 2°C-os globális melegedést leíró, optimista RCP2.6-ot; valamint a visszafogás nélküli, pesszimista RCP8.5-öt. A hidrogeológiai modell input adatait adott forgatókönyvön belül az Európa egészét ~10 km-es rácsfelbontással lefedő, EURO-CORDEX együttműködés keretében futtatott ugyanazon három-három regionális klímamodell-szimulációból (NorESM1-M_RCA4, EC-EARTH_HIRHAM5, CNRM-CM5_ALADIN63) vettük át egészen 2050-ig.

3. Szimulációk hibakorrekciója:
Az elmúlt évtizedek folyamatos fejlesztései ellenére az éghajlati szimulációk még ma sem tökéletesek, így meteorológiai változótól függően kisebb-nagyobb hibával terheltek a megfigyelésekkel szemben. A hibák javításához hibakorrekciós módszerre és megfigyelésekre egyaránt szükségünk van. Mivel a felhasznált négy bemenő változó külön vett korrekciója elrontaná a változók közötti kapcsolatot, ezért a hidrogeológiai modell kimenő változóit, pl. a tó vízszintet korrigáljuk a megfigyelésekkel. A jövőbeli eredmények bemutatásakor az ún. standardizálás módszerét használtuk, amely a megfigyelt eloszlások átlagát és szórását figyelembe véve végzi a hibák javítását (referenciaidőszaknak a megfigyelések utolsó 20 évét, a 2002‒2021-t tekintettük).

Baják Petra

Baják Petra

Hidrogeológus, az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének doktorandusza és a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra és Alapítvány munkatársa.

Megtalálsz minket a Facebookon és az Instagramon is!