Túl szép, hogy igaz legyen: a szén-dioxid-elnyeléssel egybekötött energiatermelés lehetőségei Magyarországon

Egy kivételével az összes IPCC forgatókönyv számol a szén-dioxid-megkötő technológiákkal ahhoz, hogy 2 Celsius-fok alatt tartsuk a globális felmelegedést a század végéig. Ezek közül is kiemelkedik a negatív kibocsátásokkal (több üvegházgázt von ki a légkörből, mint amennyit kibocsát) kecsegtető és villamosenergia-termelést is biztosító biomassza-égetés szén-dioxid-leválasztással és -megkötéssel (BECCS). Demonstrációs üzemben már most is alkalmazzák ezt a technológiát, azonban a globális kibocsátások felől nézve a mostani működésük érzékelhetetlen. Ennek ellenére egyre több klímapolitikai és stratégiai dokumentum erősen számol ezzel a megoldással, köztük a magyar Nemzeti Energia- és Klímaterv is, ami 2050-re a nukleáris energia és a megújulók mellett ezt tenné meg a villamosenergia-termelés harmadik pillérének, ami a teljes hazai termelés 13%-át adná. Mindez azonban papíron mutat csak ilyen szépen, ugyanis egymásnak ellenható folyamatokat generál: a biomassza energetikai felhasználásának növelése negatívan hat a természetes szénelnyelők (pl. erdők, mezők, gyepek stb.) fokozására, és fordítva, ahhoz, ha a szénelnyelést fokozni, vagy legalább is szinten tartani szeretnénk, csökkenteni kell az energetikai felhasználást. Ezért, ha erdészeti biomasszára támaszkodunk, kibocsátás szempontjából nem csinálunk mást, minthogy azt egyik zsebünkből áttesszük a másikba. Megfelelő alkalmazás mellett van helye ennek a technológiának a jövő energiamixében, de nem tudja helyettesíteni a kibocsátáscsökkentést és a természetes szénelnyelők helyreállítását.
Túl szép, hogy igaz legyen: a szén-dioxid-elnyeléssel egybekötött energiatermelés lehetőségei Magyarországon

Képzeljünk el egy energiaforrást, ami nemhogy nem bocsát ki szén-dioxidot, hanem elnyeli azt, vagyis negatív kibocsátással bír! Ez kicsit meseszerűnek hangzik, igaz? Valóban, az is, de gonosz mostohák és vén boszorkák helyett más veszélyek tűnnek fel a horizonton, mint például a felhasznált biomassza hatása a természetes szén-dioxid-ciklusra vagy az energiatermelés és -megkötés hatékonysága.

De először is nézzük meg, hogy mit is tükröz maga a technológia, amit nemzetközi szakirodalomban röviden BECCS-nek (bioenergy with carbon capture and storage) hívnak, vagyis amikor úgy állítanak elő energiát a biomassza égetése során, hogy a keletkező szén-dioxidot leválasztják és eltárolják.

Tehát az égetés során a növény által az élete során megkötött szén-dioxid nem a légkörbe kerül vissza, hanem azt egy geológiai formációban (pl. kőzetben) eltárolják.

Magára a leválasztásra különböző technológiák léteznek, a legígéretesebb ezek közül az ún. utóégetéses eljárás. Ennek során az égetéskor keletkező füstgázból egy ammóniás oldat segítségével választják le a szén-dioxidot, majd egy újabb lépcsőben az oldat hőmérsékletének növelésével kinyerik a gázt az oldatból.

Az egyes energiaforrások szén-dioxid kibocsátási iránya. A fosszilis szén-dioxid-leválasztás és -tárolással (CCS) szemben azért jelent előnyt a BECCS, mert nem a fosszilisek széntartalmát tartjuk vissza attól, hogy visszakerüljön a légkörbe, hanem a növények fotoszintézisén keresztül a légköri szén-dioxidot „pumpáljuk vissza” a föld alá, a fosszilisekhez képest egy ellentétes kibocsátási folyamatot létrehozva. Sematikus ábra forrása.

Nem véletlenül használtam azonban az “ígéretes” kifejezést. Ugyan nem egy fikciós megoldásról van szó, hiszen van olyan üzem, ami már 2018 óta használja a technológiát, azonban ezek szinte kizárólag bioetanolgyárak, ahol egyszerűbb a technológia és relatíve olcsóbb a beruházási költség is, viszont erőművekben egyelőre csak demonstrációs léptékben alkalmazzák.

Jelenleg a világon kb. 2 millió tonna szén-dioxidot választanak így le, ami globális léptékben jelentéktelen mennyiség.

Összehasonlításképp: a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint 2022-ben csak az energiaszektorból és az ipari folyamatokból származó szén-dioxid-kibocsátás 36,8 gigatonna volt (1 gt = 1 milliárd tonna). Ráadásul a leválasztott szén-dioxid szállítása és geológiai formációkba történő eltárolása sem egyszerű mutatvány, nem véletlen, hogy a 2 millió tonnából jelenleg csak 1 millió tonnát tárolnak el, a másik felét más iparágak hasznosítják.

A klímapolitikai megmentő

Pedig az IPCC legújabb, hatodik értékelő jelentése szerint nemhogy a 1,5 fokos, de még a 2 fokos felmelegedési limit megtartásához is szükség lehet a technológiára. Mindössze egyetlen, a 1,5 fokos küszöbbel összhangban lévő forgatókönyv nem tartalmaz mesterséges nyelőket. Ez az egy forgatókönyv az energiafogyasztás jelenlegi szintjéhez képest jelentős felhasználás-csökkenéssel számol, amitől jelenleg nem is lehetnénk távolabb.

A magyar klímapolitika is erőteljesen támaszkodik a technológiára: már a 2021-ben publikált, a 2050-es klímasmlegesség elérését felvázoló Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia is azzal számolt, hogy a jelenlegi szintű biomassza-felhasználás, amit ma még nagyobb részt a háztartások használnak fel (tűzifaként), “átvándorol” az energiaszektorba, és BECCS-es erőművek állítanak majd elő belőle karbonnegatív villamos energiát.

A jelenleg felülvizsgálat alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) tartalmaz 2050-es kitekintést, amelyből a pontos, frissített értékeket is megtudhatjuk: 2050-ben 6 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást tudna ellentételezni a technológia a modellezések szerint, amihez 1,8 GW kapacitás társulna: az atom, a megújulók (nap+szél) mögött

ez lenne a villamosenergia-termelés harmadik pillére, a teljes termelés 13%-át adva. Összevetésképpen, ez a tervezett 6 millió tonna “spórolás” a jelenlegi kibocsátásunk kb. egytizede, a természetes nyelők is hasonló mennyiségű szén-dioxidot kötnek meg most Magyarországon.

Ahhoz, hogy ez meg is valósuljon, nemcsak a technológiának kell a közeljövőben szélesebb körben elérhetőnek lennie, de a beruházási, üzemelési és a biomassza jövőbeli költségeire vonatkozó feltételezéseknek is (olcsóbbá válik), ami miatt a klímamodellek ilyen mértékben támaszkodnak a technológiára.

A hátulütők, amik óvatosságra intenek

Egy korábbi cikkben már bemutattam a biomassza kiváltságos helyzetét, miszerint az energetikai felhasználása szén-dioxid-semlegesnek számít, mivel a biomassza kitermelésekor a földhasználati szektorban kibocsátásként egyszer már elkönyvelik az üvegházgáz leltárakban. A kettő közötti kölcsönhatás szabályozása viszont ez idáig nem oldódott meg. Ez elsősorban az erdészeti biomasszánál lényeges, mivel a szénciklusa hosszú, vagyis emberi léptékben hosszú ideig növekszik, és hosszú ideig is bomlik lenne. A korábban már bemutatott NEKT felülvizsgálat az első olyan kötelezettség, ahol a tagállamoknak bizonyítaniuk kell, hogy a 2030-as szénelnyelési célokkal összhangban vannak a tervezett biomassza-energetikai felhasználások. Ennek indoka, hogy

a kettő egymás ellen hat, főleg, ha a klímaváltozás szempontjából fontos, következő 2-3 évtizedet nézzük: vagyis az erdészeti biomassza energetikai felhasználásának növelése negatívan hat a szénelnyelők fokozására. Ha pedig a szénelnyelést fokozni, vagy legalábbis szinten tartani szeretnénk, csökkenteni kell az energetikai felhasználást.

Ezek alapján könnyű belátni, hogyha a klímaváltozás szempontjából hosszú szénciklusú erdei biomasszát használunk fel BECCS-technológiára,

kibocsátás szempontjából nem csinálunk mást, minthogy azt egyik zsebünkből áttesszük a másikba.

Természetesen egy fontos dolog történik: energiát termelünk, vagyis ellenérvként ott van, hogy így valóban szén-dioxid-semleges lesz az energiatermelés, ugyanakkor érdemes megvizsgálni a mérleg másik serpenyőjét, amiben ott van az energiagigénye és kibocsátása a biomassza előállításának, szállításának, valamint a leválasztott szén-dioxid szállításának és megkötésének.

Ráadásul maga a szén-dioxid-leválasztás folyamatának is vannak hátulütői: a legoptimálisabb esetben is a szén-dioxidnak a 90%-át képes megkötni, vagyis 10%-a ugyanúgy a légkörbe távozik, és tekintve, hogy a biomassza fajlagos kibocsátása a szénnél is valamivel rosszabb, ez összességében jelentős mennyiség is lehet.

Tovább rontja a pozitív mérleget a leválasztási folyamat energiaigénye. A szén-dioxid leválasztása, valamint sűrítése is energiaigényes. Ez a veszteség igen jelentős, a különböző szakirodalmak 15-45% közé teszik, az IPCC szerint

egy BECCS-erőmű villamosenergia-hatásfoka 18%-ra is csökkenhet.

Ha a hulladékhőt távhő rendszerekben vagy ipari hőként lehet tovább hasznosítani, akkor ez a veszteség jelentősen csökkenthető is lenne, viszont a méretgazdaságosság miatt valószínűsíthető, hogy ezek nagy erőművek lesznek. Azt pedig a most működő biomassza-erőművek esetében is láthatjuk, hogy hiába vannak távhőre csatlakoztatva, az éves hatásfokuk 50% körüli.

Kapcsolódó cikkÁllami támogatással égetjük az erdőt alacsony hatásfokú villamos energiáért, és emiatt a tűzifa is drágábbMagyarországon öt nagy biomassza erőmű használja fel az összes tűzifa közel egyharmadát, aminek jelentős része természetvédelmi szempontból értékes erdőkből származik.

Hogyan működhetne legalább részben jól?

Tehát ha erdészeti biomasszát égetünk nagy BECCS-erőművekben, rendkívül alacsony hatásfokot és leginkább csak papíron történő negatív kibocsátásokat kapunk. Ettől függetlenül lehet helye a technológiának a jövő energiarendszerében fenntartható módon is. Ehhez elsőként olyan biomassza-forrásokra van szükség, aminek rövid a szén-dioxid-ciklusa, vagyis ha nem hasznosítanánk energetikailag, akkor a széntartalma rövid időn belül visszajutna a légkörbe, ilyen például a faipari melléktermék, ami viszont korlátozott mennyiségben termelődik.

Rövid szénciklusa van a mezőgazdasági melléktermékeknek (mint például a szalmának), viszont ennek túlzott használata a talaj kimerüléséhez vezethet, ráadásul alacsony energiasűrűsége miatt hosszabb távról több energiába kerülhet a szállítása, mint amennyi energiát kinyerünk belőle. Az IPCC modellezései elsősorban energiaültetvények által megtermelt biomasszával számolnak a BECCS-technológiához. Ennek területigénye azonban óriási:

az egyes forgatókönyvek által számolt területigény átlaga 6 millió km2, ami jelenleg a globális, mezőgazdasági művelés alatt álló területek több, mint 12%-a!

Ezért fel is hívják a figyelmet arra, hogy nem lehet pontosan megállapítani, hogy a technológiának mi az az elterjedési foka, ami a földhasználati, természeti és egyéb konfliktusok miatt már összességében hátrányos.

Ezért, ha azt feltételezzük, hogy a valóban fenntartható alapanyag csak limitáltan áll rendelkezésre, akkor ezt érdemes olyan kiváltságos helyzetekben alkalmazni, ahol nincs más jól helyettesíthető alternatíva, mint például

  • a légi közlekedés vagy
  • a magas hőmérsékletet igénylő ipari folyamatok, mint például a vas- vagy a cementipar.

A BECCS-technológia tehát hiába csábító, mint a mesében a mézeskalács ház, de ha az önámítás helyett olyan megoldást akarunk, ami valóban hozzájárul a klímaváltozás mérsékléséhez, és a természet helyreállítását sem hátráltatja, akkor továbbra is a kibocsátások csökkentésén és a természet helyreállításán kell elsősorban dolgoznunk.

A mesebeli Jancsi is majdnem megsült abban a bizonyos kemencében, jó lenne ezt nekünk is elkerülni.

Harmat Ádám

Harmat Ádám

Megújuló energiaforrás szakértő geográfus, az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. 2016-ban csatlakozott a WWF-hez, ahol előbb a WWF Magyarország, majd 2024-től a WWF Közép-Kelet Európai Regionális irodájának éghajlatvédelmi programvezetője.

Megtalálsz minket a Facebookon és az Instagramon is!