Honnan tudjuk, hogy mennyi üvegházhatású gázt bocsátunk ki a légkörbe? Merre tart Magyarország? Kis magyar ÜHG leltár

A légkör összetételét, és így a benne található üvegházhatású gázok, illetve légszennyező anyagok koncentrációját világszerte mérik – a hegyhátsáli mérésekről már írtunk. Na de honnan tudjuk, mekkora mennyiségben kerülnek a légkörbe? Hiszen tudjuk, látjuk: nincs minden kéményen, kipufogócsövön, vagy épp szarvasmarhán mérőberendezés, ahogyan az avarégetéskor sem minden esetben jelenik meg a helyszínen levegőkémiai mérőlabor, és azt sem vizsgálják mindig, mi került a kályhánkba (pedig a levegőminőség szempontjából sem mindegy, mit tüzelünk el). De ha az üvegházhatású gázok kibocsátási helyüktől függetlenül a Föld teljes légkörében elkeverednek, és nincsenek pontos méréseink az egyes egyének, régiók, országok kibocsátásról, akkor mégis hogyan értelmezzük a nemzetközi egyezményekben foglalt kibocsátás-csökkentési célokat? A kibocsátás (emisszió) pontos mérése lehetetlen, helyette annak becslése történik a kapcsolódó tevékenységek hatásának, nagyságrendjének becslésével.
Honnan tudjuk, hogy mennyi üvegházhatású gázt bocsátunk ki a légkörbe? Merre tart Magyarország? Kis magyar ÜHG leltár

Magyarország az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) részes feleként, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) által kidolgozott módszertan alkalmazásával évről évre elkészíti az üvegházhatású gázok kibocsátási leltárát, és azt a kapcsolódó jelentéssel együtt benyújtja az ENSZ számára. A leltár az emberi tevékenységekkel összefüggő kibocsátásokat és elnyeléseket veszi számba, és elsődlegesen a Kiotói Jegyzőkönyv által felsorolt üvegházhatású gázokat – szén-dioxidot (CO2), metánt (CH4), dinitrogén-oxidot (N2O), részlegesen fluorozott szénhidrogéneket (HFC-k), perfluorkarbonokat (PFC-k), kén-hexafluoridot (SF6) és nitrogén-trifluoridot (NF3) – tartalmazza. A leltár minőségét magyar és nemzetközi szakértők rendszeresen ellenőrzik.

Magyarországon a nemzeti kibocsátási leltárak készítését jelenleg az Országos Meteorológiai Szolgálat Nemzeti Emissziós Leltárak Osztálya végzi. Az üvegházhatású gázok leltára 1985 óta tartalmaz adatokat, azt évente frissítik. A 2019 áprilisában benyújtott leltárban 2017-tel bezárólag találunk statisztikákat (az adatfeldolgozás átfutási ideje miatt az adott év jelentése mindig az azt megelőző 2. évvel zárul). Az érdeklődők itt megtekinthetik a teljes jelentést. A leltárban vizsgált szektorok a következők: energia, ipar, mezőgazdaság, hulladék, valamint a földhasználat, földhasználat-változás és erdészet (LULUCF) – itt számolhatók el a szén-dioxid megkötés folyamatai.

Földhasználat változás: így lesz a borneói esőerdőből tarvágás után olajpálma ültetvény.

Az emissziós leltárak azért fontosak, hogy lássuk, az emberi tevékenység hogyan járul hozzá a kibocsátásokhoz, mely területeken van szükség beavatkozásra, a már meghozott intézkedések valóban az elvárt hatással jártak-e, és a nemzetközi vállalások hogyan teljesültek. Éppen ezért a módszertannal kapcsolatban teljesülnie kell a következőknek. A jó leltár legyen:

  • átlátható,
  • teljes (terjedjen ki minden lényeges kibocsátásra és elnyelésre),
  • következetes (minden évre ugyanolyan módszerrel és adatbázissal történjen a becslés),
  • összehasonlítható (azonos vagy hasonló módszertan alkalmazása minden országra, ezzel garantálva az eredmények összehasonlíthatóságát)
  • és pontos (a becslés ne eredményezzen szisztematikus alá- vagy fölébecslést).

Ezekhez a „gyakorlatiasság” elvét is hozzá kell tenni (olyan mértékig törekedjünk az egyes követelmények kielégítésére, amely még túl nagy költségek nélkül elérhető).

A munkához különböző bonyolultságú emisszió számítási módszerek és emissziós faktorok állnak rendelkezésre: az egyszerűsített modellben számszerűsítik az adott emberi tevékenység mértékét, és ezt szorozzák az adott tevékenységre eső egységnyi kibocsátással. A fejlettebb modellben már figyelembe veszik a technológiai fejlődést, annak elterjedtségét és időbeli alakulását is.

Amennyiben egy adott szektorról, illetve annak részéről kevés információval rendelkezünk, könnyen elérhető statisztikai információk segítségével, átlagos körülményeket feltételezve készül a leltár; de ahogy több információ áll rendelkezésre, ez tovább finomítható (országspecifikus információk, részletesebb adatok felhasználásával és részletesebb számítások végzésével, a legfejlettebb módszertanban már létesítmény adatok, modellek alkalmazásával).

Most pedig nézzük, hogyan alakultak a magyarországi kibocsátások!

A kibocsátások alakulása a bázisév (1985-87) és 2017 között. Kép: a szerző

Hazánk referenciaként az 1985-87-es időszak átlagos kibocsátásaival számol, kivéve a részlegesen fluorozott szénhidrogének, perfluorkarbonok és kén-hexafluorid (F-gázok) csoportjának esetében, ahol a viszonyítási év 1995.

2017-ben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása Magyarországon 63,8 millió tonna szén-dioxid-egyenérték volt, amennyiben a LULUCF-szektor folyamatait nem vesszük számításba. A LULUCF-ágazat (és így a szén-dioxid megkötés folyamatainak) figyelembevételével

Magyarország nettó kibocsátása 2017-ben 58,3 millió tonna szén-dioxid-egyenérték volt. A magyarországi egy főre jutó kibocsátások (mintegy 6 tonna) az európai átlag alatt vannak.


Mostani kibocsátásaink 42%-kal alacsonyabbak, mint a bázisévben (1985-87 átlaga). Ez a jelentős csökkenés részben a magyarországi rendszerváltozás (1989-90) következménye, amely a nemzeti gazdaság teljesítményének radikális csökkenését eredményezte. A termelés szinte minden gazdasági szektorban csökkent, beleértve az üvegházhatást okozó gázokat érintő ágazatokat is, mint az energia, az ipar és a mezőgazdaság. Ezután, 2005 és 2013 között, körülbelül 14 éves viszonylag stagnáló kibocsátási szint (1992-2005) után az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 25%-kal visszaesett. A globális pénzügyi és gazdasági válság jelentős hatást gyakorolt ​​a magyar gazdaság kibocsátására, következésképpen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának szintjére is, ami 2008-ról 2009-re 8%-os visszaesést eredményezett. Ezután a 2010-es kisebb növekedés után a következő négy évben tovább csökkent a kibocsátás. Ezzel szemben a gazdasági teljesítmény csökkenése 2010 első negyedévében megállt, Magyarország pedig 2014-ben nemcsak a válság előtti GDP-szintet érte el ismét, hanem 2015-ben meg is haladta azt.

2013 után a kibocsátások újra növekedni kezdtek. 2017-ig a teljes növekedés elérte a 12%-ot. 2016 és 2017 között a növekedési ráta 4% volt, amelyhez minden szektor kisebb vagy nagyobb mértékben hozzájárult. Az elmúlt négy évben bekövetkezett növekedés ellenére a jelenlegi kibocsátás még mindig 15%-kal maradt a 2005-ös kibocsátási szint alatt.

Azonban jól látszik, hogy sajnos a GDP alapú gazdasági növekedésről továbbra sem tud leválni (decoupling) az üvegházhatású-gázkibocsátás növekedése. Azaz ha nő a gazdaság, nő a kibocsátás is, és ezek a trendek Magyarország esetében is ugyanúgy érvényesülnek.


A kibocsátás időbeli alakulása mögötti okok igen szerteágazók: többek között gazdasági, meteorológiai és technológiai okokra visszavezethetők (pl. rendszerváltás, gazdasági válság, növekvő energiaárak, enyhe telek, vegyipar korszerűsítése, vagy hatékonyabb technológiák bevezetése mind-mind megfigyelhető a háttérben).

Vajon az üvegházhatású gázok kibocsátásának minimalizálása az egyetlen teendőnk?

 

Az éghajlatváltozás szempontjából a legtöbb szó az üvegházhatású gázokról esik, azonban környezetvédelmi, egészségügyi szempontból egyéb légszennyező anyagok kibocsátását is figyelembe kell vennünk (melyekre szintén létezik leltár). A légszennyező anyagok (pl. nitrogén-oxidok, kén-dioxid, ammónia, szén-monoxid, kisméretű részecskék, nehézfémek, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok) kibocsátása jelentős mértékben függ az alkalmazott technológiáktól. Míg a nagy kibocsátók (ipar, erőművek) esetében létezik szabályozás, a lakosság esetében nincs, pedig ott vannak a legelavultabb tüzelési technikák és emiatt ott a legnagyobb mértékű a pazarlás, a szennyezés.

Egy példát említve a problémakör összetettségére: a lakossági biomassza tüzelés a CO2 szempontjából nagyszerű (a biomassza energetikai felhasználása „CO2-semleges”, elégetésekor maximálisan annyi szén-dioxid termelődik, amennyit a növényi fotoszintézis felhasznált – persze itt sem szabad megfeledkeznünk egyéb fontos részletekről sem, mint például milyen távolságból is szállították a biomasszát), viszont ez a „szálló por” egyik fő forrása, és így a téli szmog egyik kiváltója is. A megkötött szénből nemcsak szén-dioxid keletkezik, hanem a tökéletlen égés miatt szén-monoxid; továbbá metán, nem-metán illékony szerves szénhidrogének (NMVOC), és korom. A biomassza égetése során annyi metán és dinitrogén-oxid keletkezik egységnyi tüzelőanyag felhasználásakor, mintha hulladékot (lakossági vagy ipari) égetnénk, és ezek az értékek sokszorosai lehetnek a földgáz, de még az olajtüzelésnek is. Összefoglalva: a legkörnyezetkímélőbb az el nem égetett tüzelőanyag.

Nem véletlenül kampányol Greta Thunberg és még sokan mások a #KeepItInTheGround jelszóval, azaz hogy hagyjuk ott a fosszilis energiahordozókat, ahová egyébként is tartoznak.

A föld alatt.

 

Kapcsolódó cikkToronymagasan az éghajlatváltozás megértéséért. Bemutatjuk a világszinten is jelentős hegyhátsáli üvegházgáz megfigyelőállomástKevesen tudják, hogy Magyarországon található a világ második, kifejezetten üvegházhatású gázok mérésére létrehozott, kontinentális magas tornyos mérőállomása. Utazzunk el egy kicsit Vas megyébe, az osztrák határhoz, Hegyhátsálra.

Kapcsolódó cikkMit nevezünk üvegházhatású gázoknak és hogy kerülnek a légkörbe?Szinte már üvegházhatás folyik a csapból is és minden cselekedetünk üvegházhatású gázkibocsátást eredményez ami tovább fokozza az éghajlatváltozást. De mik is ezek a gázok és mi ez a hatás amiről mindenki beszél? Üvegházhatás az alapoktól a Holnapelőtt csapatától.

Kapcsolódó cikkA klímapolitika mérföldköve: a Párizsi Megállapodás. Miről is szól?A Párizsi Megállapodás egy új, átfogó keretet biztosít a nemzetközi együttműködésre az éghajlatváltozás ügyében és számos kapcsolódó ágazati, szociális és fejlesztési ügyben. A következőekben bemutatjuk, melyek a megállapodás kulcselemei.

Kapcsolódó cikkMi az az IPCC és hogyan működik? Bemutatjuk az Éghajlatváltozási Kormányközi TestületetAz Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) rendszeres időközönként összegezi és értékeli az éghajlatváltozással kapcsolatos legfrissebb tudományos eredményeket. Ismerkedjünk meg működésével!

Pieczka Ildikó

Pieczka Ildikó

Meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa, a Másfél fok egyik állandó szerzője.

Megtalálsz minket a Facebookon és az Instagramon is!