Körforgásos gazdaság nélkül az energiaátmenet sem lesz elég a klímacélok teljesítéséhez

Az energiához kapcsolódó kibocsátások (közvetlen energiatermelés, épületek energiahasználata, közlekedés) adják az általunk a légkörbe juttatott üvegházgázok több mint felét, ezért érthető okokból a kibocsátás-csökkentési törekvések az elmúlt időszakban elsősorban erre a szektorra koncentráltak. Azonban ha a kibocsátások másik felével nem kezdünk valamit, akkor a tiszta energiákra való teljes átállással sem tudjuk teljesíteni a Párizsi Megállapodásban lefektetett klímacélokat. A növekvő nyersanyaghiány pedig a megújulók felskálázását is akadályozhatja. A holland Circle Economy elemzése szerint a globális gazdaság jelenlegi körforgásos mutatója 8,6%. Ha képesek volnánk ezt a számot 17%-ra felvinni, csökkentve gazdaságunk elképesztő nyersanyag- és erőforráspazarlását, akkor a többi erőfeszítéssel együtt sikerülne 2 Celsius-fok alatt tartani a globális felmelegedést.
Körforgásos gazdaság nélkül az energiaátmenet sem lesz elég a klímacélok teljesítéséhez

A brit Ellen MacArthur Alapítvány tanulmánya az IPCC 2014-es 5. értékelési jelentésének adatai alapján összefoglalta, hogy a közvetlen energiatermelésből és a közlekedés, valamint az épületek energiahasználatából a globális kibocsátások csupán 55%-a eredeztethető. A maradék 45% viszont a mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és az ipari termelésből származik.

Megjegyzés: Az AFOLU és az INDUSTRY kategóriák csak a saját közvetlen energiahasználatukból származó ÜHG kibocsátást tartalmazzák, az áram- és hőhasználatból származó indirekt kibocsátásokat viszont nem. Forrás: Ellen MacArthur Alapítvány (2021) az IPCC 5. értékelési jelentésének adatai alapján.

Az energiaátmenet csak a probléma felét oldaná meg, a másik feléhez azon kell változtatnunk, ahogyan az erőforrásainkkal bánunk.

A körforgásos gazdaság, ami az anyagot értéknek tekinti, és célja, hogy azt minél tovább a rendszerben tartsa, egyszerre segíthet nekünk termelési-fogyasztási rendszerünk megreformálásában, ezzel hozzájárulva a globális üvegházhatású-gázkibocsátások csökkentéséhez is.

Mohó és pazarló étvággyal éljük fel nyersanyagainkat

Hasonló következtetésre jutott a holland Circle Economy nevű szervezet Circularity Gap jelentése. A minden évben megjelenő tanulmányuk a globális gazdaság aktuális körforgásos teljesítményét mutatja meg, vagyis azt, hogy a felhasznált anyagmennyiség mekkora arányban támaszkodott újrahasznosított nyersanyagokra.

Idén adtak hozzá egy plusz perspektívát a kutatáshoz, elemezve az anyagforgalommal járó üvegházhatású-gázkibocsátás mennyiségét is. Az Ellen MacArthur Alapítvánnyal ellentétben viszont nem a főbb szektorok emissziós értékeit vizsgálták, hanem egy életciklus-elemzés mentén felosztották a termelési-fogyasztási rendszereinket a legfőbb erőforrás-típusokra és az azokból előállított hét társadalmi szükségletre.

Erőforrások és kibocsátások (bal oldalt, fentről lefelé haladva): ásványok, ércek, fosszilis tüzelőanyagok, biomassza, hulladék. Társadalmi igények (jobb oldalt, fentről lefelé haladva): lakhatás, kommunikáció, közlekedés, egészségügy, szolgáltatások, fogyasztási cikkek, táplálék. Forrás: Circle Economy (2021)

Az ábra ennek az életciklusnak az elejét és a végét mutatja, színessel jelölve az egyes kategóriák anyagigényét és szürkével a kapcsolódó kibocsátás mértékét. Látható, hogy a globális gazdaság 2019-ben 92 Gt anyaghasználatot és 56 Gt emissziót produkált, utóbbi 80%-a pedig a mobilitási, lakhatási és táplálkozási szokásokból származott. Ami nem látszik az ábrából, hogy a Circle Economy állítása szerint

az erőforrások kezeléséből származó kibocsátások hányada túlmutat a korábban hallott 45%-on, az érték eléri ugyanis a 70%-ot.

E hihetetlen szám magyarázatához tisztában kell lennünk az angol nyelven „embodied carbon” néven (szó szerint: bennefoglalt kibocsátások) hivatkozott fogalommal. Magyarul általában a karbonlábnyom definíciójával azonosítjuk,  mert azt mutatja meg, hogy mekkora egy termék életciklusában foglalt összes üvegházhatású-gázkibocsátás (ÜHG) mennyiség.

A Circle Economy életciklus-elemzése azt vizsgálta, hogy a nyersanyagok kitermelésének a stádiumában még az energiahasználathoz köthető az emisszió 70%-a, és csak 30% köthető az anyagok kezeléséhez.

Ez az arány a termékek és szolgáltatások elfogyasztásának idejére viszont megfordul, ugyanis az addig kibocsátott mennyiség beépül a karbonlábnyomba.

A legfontosabb következtetés tehát, hogy egy valóban körforgásos átalakulás során – ahol nemcsak újrahasznosítunk, hanem hosszú élettartamú termékekkel és megosztáson alapuló rendszerekkel elkerüljük a hulladékok kialakulását is – jelentős mértékben csökkenthetjük a gazdaság kibocsátásait. Megkerülhetetlen elv, hogy egy termék hulladékká válásakor nemcsak annak az anyagától „szabadulunk meg”, hanem az összes benne foglalt energiától és karbonlábnyomtól is.

Az energiaátmeneten túl ezért van szükség a körforgásos átalakulásra, mert az előbbi önmagában csak egy eredendően helytelen termelési és fogyasztási kultúra fenntartását szolgálná. Hosszú távon pedig hatástalan lenne a klímacélok elérésének tekintetében hiszen pusztán tiszta energiákkal tartanánk fent egy pazarló világgazdaságot.

Kapcsolódó cikkEgyszerűen nincs annyi nyersanyagunk, hogy ilyen pazarlóan éljünkA mostani, rendkívül pazarló gazdasági modellünkkel gyerekeink és a fiatalok erőforrásait éljük fel. Európa különösen kitett, mivel a legszegényebb nyersanyagkészlettel rendelkező kontinens. A termelés hatékonyságának a fokozása már rég nem elég, teljes paradigmaváltásra van szükség.

Elérhető cél a világgazdaság körforgásossá tétele

Végezetül nézzük meg, hogy a Circle Economy eredményei alapján mit jelentenek ezek az állítások pontos számokban. A lenti ábra három eltérő forgatókönyvet vázol fel:

  • Az első esetben nem változtatunk a jelenlegi üzletmeneten és 2044-re már 177 Gt anyagmennyiség szükséges a globális gazdaság fenntartásához, amely 80 Gt ÜHG kibocsátással jár. Az eredmény 3-6 Celsius-fok közötti felmelegedés, klímakatasztrófa.
  • A második forgatókönyvben teljesítjük a Párizsi Megállapodásban foglalt Nemzetileg Meghatározott Hozzájárulásokat (NDC), ami csak arra elég, hogy a jelenlegi 56 Gt szinten tartsa az emissziós értékeket. A Föld klímája így viszont 2-3 fokkal melegszik, nem érjük el a célokat.
  • A harmadik lehetőség, hogy az NDC-k mellett nagy hangsúlyt fektetünk a körforgásos gazdaság megvalósítására, amellyel 2032-re 39%-kal csökkentjük a globális ÜHG kibocsátásokat és 28%-kal a gazdaság anyaghasználatát, 2 fok alatt tartva a felmelegedés mértékét.
Forrás: Circle Economy (2021)

A jó hír, hogy a legambiciózusabb forgatókönyv elérhető már egy relatíve kisebb mértékű körforgásos átalakulással. A globális gazdaság jelenlegi körforgásos mutatója 8,6%, az anyagforgalom ekkora hányada származik újrahasznosított nyersanyagokból.

A Circle Economy eredményei alapján a harmadik forgatókönyv eléréséhez elegendő 17%-ra növelni ezt az értéket.

Ezzel az átalakulással nemcsak a mostani fenntarthatatlan termelési-fogyasztási gyakorlaton tudnánk változtatni, hanem értelmet adnánk az összes többi klímavédelmi és zöldgazdasági beruházásnak, elkerülve az éghajlatváltozásból fakadó leginkább kockázatos jövőképeket.

Horváth Bálint

Horváth Bálint

Közgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora (PhD), kutatási területe a körforgásos átalakulást segítő üzleti modellek alkalmazási lehetőségei. Jelenleg a budapesti és pozsonyi Holland Nagykövetség körforgásos gazdasági szakértője, adjunktus a Kodolányi János Egyetemen, a Zöld Gazdaság szakirányfelelőse.

Megtalálsz minket a Facebookon és az Instagramon is!