Az „olajozott” klímatárgyalások eredménye a fosszilis energia alkonyát ígéri, de számos veszélyes kiskaput nyitva hagyott – COP28 helyszíni értékelő

A két héten át zajló, több mint 24 órával meghosszabbított dubaji ENSZ klímatárgyalások megállapodása az összes fosszilis energiahordozónak ajtót mutatott – aminek lehet és kell is örülni –, ugyanakkor számos veszélyes kiskaput nyitva hagyott. Fontos előrelépés, hogy közel 200 országnak sikerült megállapodnia abban, hogy globális szinten megtriplázzák a megújuló energia kapacitást és megduplázzák az energiahatékonyságot 2030-ig, valamint felskálázzák az energia átmenetet és alkalmazkodást segítő forrásokat, és folyamatosan hozzáadnak majd a károk és veszteségek kezelését segítő alaphoz is – minderről kevés konkrétummal azonban. A klímacsúcs első napján – precedens nélküli módon – sikerült nyélbe ütni ennek az alapnak a működtetését, és több mint 700 millió USD új felajánlás össze is gyűlt ebbe, de az még mindig csak csepp a tengerben az évi 400 milliárd USD-nyi kárhoz képest (összehasonlításképp, a felajánlások összege gyakorlatilag a Newcastle United focicsapat kétévi gázsijának felel meg). Ahhoz pedig, hogy megelőzzük ezeket a károkat, jóval többet kellene tenni az alkalmazkodás terén is, ami „élet-halál kérdése” egy afrikai tárgyaló szerint. Az erre vonatkozó globális keretrendszert ugyan sikerült létrehozni, de részletes célok, indikátorok és konkrét finanszírozás hiányában ez még kevés. Sikernek könyvelhető el, hogy a klíma- és természetvédelem végre hivatalosan is jegyben jár – ez az első záródokumentum, amely meghivatkozza az ENSZ biodiverzitásra vonatkozó „testvér-egyezményét”, így megalapozva a cselekvés összehangolását. Ha azonban a kormányok hivatalosan benyújtott vállalásait tekintjük, szinte semmi változás nem történt az elmúlt két évben: a 2030-ra kitűzött célok alapján továbbra is 2,5°C-os globális felmelegedésnek néz elébe a világ. Most a nemzeti szintű döntéshozókon, szabályozókon és gazdasági szereplőkön a sor, hogy a gyakorlatba ültessék az ígéreteket.
Az „olajozott” klímatárgyalások eredménye a fosszilis energia alkonyát ígéri, de számos veszélyes kiskaput nyitva hagyott – COP28 helyszíni értékelő

A Dubajban rendezett COP28 klímacsúcsra rekord számú, több mint 97,000 tárgyaló, szakmai, üzleti és civil szervezetek képviselője, valamint újságíró érkezett. Az olajnagyhatalom által elnökölt konferencia óriási bizalmatlansággal indult, hisz egy „kecskére káposztát” helyzet állt fel – az elnökségnek pártatlannak kellene lennie, mégis kiszivárgott dokumentumok azt bizonyítják, hogy az saját érdekei mentén kívánt fosszilis üzleteket kötni a klímacsúcs alatt.

António Guterres ENSZ főtitkár több eseményen is felszólalt, emlékeztetve a vezetőket, hogy az eddigi legforróbb évet éljük, egymást érik a szélsőséges időjárási események világszerte, rohamos ütemben olvadnak a hegy- és sarkvidéki jégsapkák, a klímaromboló kibocsátások mégis új rekordot értek el, jelezve, hogy

szemünk előtt zajlik az éghajlat összeomlása.

António Guterres ENSZ főtitkár (Fotó: Kiara Worth – UNFCCC)

Annak ellenére, hogy egyre inkább a bőrünkön érezzük a klímaváltozás következményeit, a Climate Action Tracker (CAT) klímacsúcson bemutatott jelentése szerint nem látszik jelentős javulás az országok szakpolitikáiban, és a jelenleg érvényben lévő politikák alapján a század végére továbbra is nagyjából 2,7°C-os felmelegedés várható (az ipari forradalom előtti szinthez képest), ami rendkívül veszélyes.

Ha pedig a kormányok hivatalosan benyújtott vállalásait tekintjük, a 2030-ra kitűzött célok alapján továbbra is 2,5°C-os globális felmelegedésnek néz elébe a világ – ez a becslés 0,1°C-kal magasabb, mint tavaly.

A legoptimistább forgatókönyv szerint, ha a hivatalos vállalások (ezek az ún. Nemzetileg Meghatározott Hozzájárulások, NDC-k) mellett az országok hosszútávú, 2050-re szóló nettó nulla kibocsátási céljaikat is megvalósítanák, akkor 1,8 °C-os felmelegedés várható a század végéig. Ezeket azonban részletes, konkrét, átlátható rövid- és középtávú ütemtervekkel is alá kellene támasztani ahhoz, hogy hihetőek legyenek.

A CAT “hőmérője”, amely azt mutatja meg, hogy az országok jelenlegi kibocsátás-csökkentési politikái, vállalásai és ígéretei milyen mértékű globális melegedést eredményeznének a század végére (Forrás: Climate Action Tracker)

Világosan látszik, hogy az elmúlt évek geopolitikai kihívásai, és az egymást felerősítő energia, élelmiszer és megélhetési válságok háttérbe sorolták a klímateendőket, pedig ezek a válságok átgondolt cselekvéssel együtt is kezelhetők lennének.

Bár a klímacsúcs első napján sikerült nyélbe ütni egy fontos megállapodást a klímaváltozás által okozott károkkal és veszteségekkel való megküzdést segítő pénzügyi alap működtetéséről – a COP első napján precedens nélküli egy ilyen fontos döntés meghozatala, és ez a klímacsúcsot megelőző intenzív egyeztetéseknek köszönhető –, és több mint 700 millió dollárnyi felajánlás érkezett ebbe, amint ténylegesen elindultak a tárgyalások, minden nappal egyre feszültebbé vált a helyzet.

Míg a tavalyi klímacsúcs lekeményebb diója ennek az alapnak a létrehozása volt, addig a COP28 tárgyalásait a „globális leltár” dominálta. Ugyanis most zárult le a számvetés két éven át tartó folyamata, melynek során az országoknak tükörbe kellett nézniük, hogy felmérjék, kollektíven mekkora haladást értek el a klímaváltozás kezelésére vonatkozóan a 8 évvel ezelőtti Párizsi Megállapodás óta, és ennek fényében mik a további teendők.

Ennek a záródokumentumában többek között heves vita övezte a fosszilis tüzelők kivezetésére vonatkozó felhívásokat, valamint az energiaátmenethez és az alkalmazkodáshoz szükséges finanszírozás előteremtését – utóbbi kulcsfontosságú a szegényebb, korlátozott erőforrásokkal rendelkező országok számára, akik egyre inkább szenvednek a klímaváltozástól, pedig a legkevésbé járultak hozzá.

Ezért az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy sikerül-e egy mindenki számára elfogadható kompromisszumot kötni, vagy kudarcba fullad az egész.

Végül szerda kora reggel elfogadták a COP28 záródokumentumát (ami a „globális leltár” végeredménye) – a következőekben sorra vesszük a főbb eredményeket és kudarcokat.

A COP28 helyszíne (Fotó: Christopher Pike – UNFCCC)

Az összes fosszilis energiahordozónak ajtót mutatott a megállapodás, de maradtak kiskapuk

Aminek örülünk

A globális leltárban az országok elismerik, hogy még mindig óriási a szakadék a szakpolitikák és a 1,5°C-os pálya között, vagyis a jelen politikák nem elegek ahhoz, hogy 1,5°C-nál tudjuk korlátozni a globális felmelegedést – ezért az ablak rohamosan záródik az élhető klímajövő előtt. Ennek fényében elismerik az IPCC megállapítását, miszerint 2025-ig a globális kibocsátásoknak tetőzniük kell.

Ahogy az elvárható volt az idei G7 és G20 találkozók megállapodásai és a szakmai ajánlások alapján,

az országok megállapodtak a megújuló energia megháromszorozása és az energiahatékonyság duplázása mellett 2030-ig, globálisan.

Ez egy nagyon fontos jelzés az energiaparnak, de konkrét célszámokkal még erősebb lett volna az elköteleződés.

A kőszén kivezetésére vonatkozó nyelvezet gyakorlatilag nem változott a két évvel ezelőtti COP26 óta. A szöveg egy korábbi változatában szó volt az új szénerőművekre vonatkozó építési engedélyezések leállításáról, de ez nem került be a végső változatba. A „nem hatékony” fosszilis támogatások kivezetésére is ugyanaz maradt a felhívás, egy az energiaszegénységre vonatkozó kitétellel kiegészítve.

A klímacsúcs sikerének könyvelhető el, hogy nemcsak a kőszéntől, hanem az összes fosszilis energiahordozótól való elfordulást megígérték az országok, felgyorsítva a folyamatot még ebben a kritikus évtizedben.

Bár ez egy áttörésnek számít, ennek nyelvezete gyenge a helyzet súlyosságához képest, nincsenek benne konkrét számok vagy határidők, sem a „kivezetés” (phase out) szó. Emellett a szén-dioxidon túl az összes üvegházhatású gáz, köztük a különösen erős metán, kibocsátásának csökkentését is ismét megígérték az országok. Továbbá az energia-rendszeren túl a közlekedésre is törekvést fogalmaztak meg – először egy COP záródokumentumban.

Aminek nem örülünk

Ugyanakkor ezeknek az eredményeknek nagy volt az ára – a fosszilis nagyhatalmak nyomására két jelentős kiskapu is bent maradt. Sok ország még mindig a szén-dioxid-kivonó technológiákkal igyekszik növekvő fosszilis energiatermelését “zöldre mosni”, amikor tudjuk, hogy ezek az abszolút gyerekcipőben járó technológiák ebben az évtizedben nem lesznek elérhetőek megfelelő mértékben és léptékben ahhoz, hogy 1,5°C-nál tudjuk korlátozni a globális felmelegedést.

A záródokumentumba bekerültek ezek a technológiák, és bár csak a nehezen dekarbonizálható területeken volna indokolható ezek használata, konkrét korlátok és szabályozás nélkül, ez utat engedhet a trükközésnek.

A másik veszélyes megállapítás az ún. „átmeneti energiahordozók” támogatása, ami sok esetben a földgázt takarja. Sok ország ugyanis úgy látja, hogy a legszennyezőbb kőszén kivezetése az energiatermelésből csak úgy lehetséges, ha azt előbb gázzal helyettesítik, majd onnan térnek át a megújulókra. Ez az érvelés azonban hibás, ugyanis mára már olcsóbbmegújuló energiába fektetni, mint a fosszilis iparba, ráadásul, ha most további gázinfrastruktúrába fektet egy ország, azzal hosszú évtizedekre belakatolja magát az elavult, szennyező rendszerbe.

Civil szervezetek a klímaromboló fosszilis energiaiparba ömlő pénzekre hívják fel a figyelmet (Fotó: Mark Field – UNFCCC)

Az alkalmazkodás élet-halál kérdése sok országnak, mégsincs rá elég pénz

Aminek örülünk

Az országok elismerték, hogy a klímaváltozás hatásainak enyhítésére bár egyre több alkalmazkodási törekvés van szerte a világban, a konkrét intézkedések elszórtak, nincsenek kellően a rendszerbe ágyazva és sok esetben nincs megfelelő információ az eredményességről.

Ennek támogatására egy közös cél és keretrendszer (Global Goal on Adaptation) kidolgozása zajlott a COP26 óta, ami segíti majd az országokat az intézkedéseik tervezésében, kiértékelésében és ellenőrzésében.

Ez létre is jött a COP28-on, fontos tematikus területeket kijelölve, mint a víz- és élelmiszerbiztonság, egészség, megélhetés, természet, infrastruktúra és kulturális örökség megóvása a klímaváltozás hatásaival szemben.

Fontos alapelveket is lefektettek, mint például az őslakosok és helyi közösségek tudásának és tapasztalatának integrálása az alkalmazkodási intézkedésekben, valamint érdemi bevonásuk a döntéshozásba és megvalósításba.

Aminek nem örülünk

Ugyanakkor egyelőre nem tudtak megállapodni a célok számszerű, konkrétabb megfogalmazásáról és mérhető indikátorokról, valamint az alkalmazkodást támogató konkrét finanszírozási célokról, ezért a keretrendszer egyelőre gyenge. Ezek kidolgozására újból egy két éven át tartó programot hoztak létre – ami így megmentette ezt a tárgyalási pontot a kudarctól.

Az ENSZ helyzetjelentése alapján azt is elismerték az országok, hogy

a klímaváltozás fokozódásával egyre nő a fejlődő országok alkalmazkodási szükséglete, és 2030-ra várhatóan évi 215-387 milliárd USD-ra rúg majd ennek költsége.

Ezért a tehetős országoknak több pénzt kellene biztosítaniuk az alkalmazkodás segítésére. Annak duplázását (2025-ig a 2019-es szinthez képest) meg is ígérték 2021-ben, azonban ennek többszöröse van és lesz szükség, és még az eredeti ígéretük teljesítésével sem tudtak elszámolni a fejlettek. Ennek nyomon követesére egy jelentés készül majd a következő COP-ig.

Egy őslakos küldött (Fotó: Christopher Pike – UNFCCC)

Meg kell reformálni a globális pénzügyi rendszert

Aminek örülünk

Megígérték a fejlettek, hogy felskálázzák és kedvezőbb feltételekkel folyósítják az energiaátmenetet és alkalmazkodást segítő forrásokat, valamint folyamatosan hozzáadnak majd a károk és veszteségek alaphoz is. Ugyanakkor ennek ütemterve nem világos.

Emellett egyre nagyobb lendületet kap a globális pénzügyi rendszer reformja, és a záródokumentum a kedvezményes finanszírozás felskálázására kéri a multilaterális fejlesztési bankokat (pl. Világbank), és kitér a pénzügyi intézmények szerepére is az innovatív finanszírozási formák megteremtésében – mindez pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt.

A 2025 után finanszírozás tárgyalása jövőre zárul le, aminek fontos része kell, hogy legyen az alkalmazkodás támogatása és a károk és veszteségek miatti kárpótlás is, a tiszta energia felskálázása mellett.

Aminek nem örülünk

A globális leltár „mély sajnálattal” elismeri, hogy a fejlett országok még mindig nem teljesítették ígéretüket az évi 100 milliárd USD mobilizálására vonatkozóan, 2021-ben mindössze 89,6 milliárdot biztosítottak a fejlődőknek kibocsátás-csökkentési és alkalmazkodási intézkedéseikre. Becslések alapján 2022-ben ez már teljesült, de ennek megerősítésére várni kell.

Több mint 700 millió USD gyűlt össze a károk és veszteségek kezelését célzó alapba, ami jó kezdet, de az összehasonlítás kedvéért ez az összeg gyakorlatilag a Newcastle United focicsapat kétévi gázsijának felel meg, és becslések szerint

ez még mindig csak csepp a tengerben az évi 400 milliárd USD-ra rúgó károkhoz képest, ami ráadásul évről évre növekszik.

A tárgyalások utolsó óráiban (Fotó: Kiara Worth – UNFCCC)

A klíma- és természetvédelem végre hivatalosan is jegyben jár

Aminek örülünk

A záródokumentum hangsúlyozza a természet megóvásának és helyreállításának fontosságát, kiemelve a természetalapú megoldások és a fenntartható gazdálkodási módok szerepét az összes ökoszisztémán át – vagyis az erdőkön túl elismeri az összes szárazföldi, édesvízi, óceáni, partmenti és hegyvidéki ökoszisztéma jelentőségét a klímaváltozás mérséklésében és az ahhoz való alkalmazkodásban.

Nagy sikernek könyvelhető el, hogy egy COP záródokumentum először említi a „testvér-egyezményt”, az ENSZ biológiai sokféleségre vonatkozó keretegyezményét, amelyet tavaly fogadtak el az országok és lényegében a Párizsi Megállapodás ekvivalensének tekinthető a biodiverzitásra vonatkozóan.

Ez megalapozza azt, hogy az éghajlat- és természetvédelmi intézkedéseket jobban összehangolják az országok és kölcsönösen jótékony megoldásokat találjanak.

Ezt a kapcsolatot erősebbé tehette volna, ha több konkrétum bekerül, például a biodiverzitási egyezményben rögzített célszám a bolygó természetes rendszereinek legalább egyharmadának védelmére vonatkozóan, vagy felhívás a nemzeti klíma- és természetvédelmi tervek összehangolására, de ez így is fontos előrelépés.

Az is pozitívum, hogy a 2021-es glasgow-i ígéret nyelvezete az erdőirtás megállítására vonatkozóan szinte teljes mértékben bekerült a záródokumentumba, ami így nemcsak az ígéretet aláíró országoknak, hanem az egész közösségnek is célként szolgál.

Aminek nem örülünk

Az energiacsomagban említett nulla- és alacsony-kibocsátású technológiák a biomassza alapú energiatermelést is magukba foglalják, ami megfelelő szabályozás és elszámoltathatóság hiányában az erdők pusztításához és leromlásához, a termelőföldekért való harchoz és emberi jogi sérelmekhez vezethet.

Továbbá fontos, hogy az országok elismerték, hogy az óceáni ökoszisztémák kulcsszerepet játszanak a klímaváltozás mérséklésében, ugyanakkor

védintézkedések nélkül nagyon veszélyes vizekre evezünk, utat engedve a potenciálisan ártalmas geomérnökségnek.

Ezen túl a karbonpiacok részleteinek véglegesítése szóló tárgyalások az utolsó órában bedőltek. A tárgyalók nem tudtak olyan szövegezésben megállapodni, ami megfelelően beépíti az ökoszisztémák integritásának és az emberi jogok alapelveinek védelmét – ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a karbonpiaci szereplők ne árthassanak a helyi közösségeknek és ökoszisztémáknak, és ne trükközhessenek.

A Marshall-szigetek tárgyalója a COP28 záróülésén (Fotó: Kiara Worth – UNFCCC)

Hogyan tovább?

A kis szigetországok szerint a COP28 záródokumentumával

egy gyenge, lukas kenut építettünk, de kénytelenek voltunk beszállni, […] mostantól az a feladatunk, hogy együtt tartsuk ezt a víz tetején.

Bár úgy tűnhet, hogy a klímatárgyalások hoznak is meg nem is, fontos hangsúlyozni, hogy ezen folyamat nélkül egy jóval magasabb melegedési pályán lenne a világ. A klímaváltozás egy olyan globális probléma, amit az országok együttműködésével lehet csak megoldani. Lehetne jobb és hatékonyabb a rendszer? Abszolút. De jelenleg ez a lehető legjobb eszközünk, amit folyamatosan fejleszteni kell.

Másrészt nem szabad elfeledni, hogy ezek a nemzetközi megállapodások erős iránytűként szolgálnak a nemzeti szintű döntéshozásnak, jogszabályozásnak és a gazdasági szereplőknek egyaránt – tehát a papíron lévő szavak gyakorlatba ültetése továbbra is rajtuk múlik.

Borítókép: Anthony Fleyhan – UNFCCC

Lehoczky Annamária

Lehoczky Annamária

Éghajlatkutató, szabadúszó környezeti szakújságíró és a Másfél fok állandó szerzője. Doktori (PhD) fokozatát az éghajlatváltozás kutatásában szerezte.

Megtalálsz minket a Facebookon és az Instagramon is!