IPCC: A klímaváltozás mérséklése nem vágná földhöz a gazdaságot, sőt, megóvná azt

A közhiedelemmel ellentétben az éghajlatváltozás mérséklése nem okozná a globális GDP visszaesését, éves szinten csupán 0,03-0,04%-kal lassulna annak növekedése – derül ki az IPCC legújabb jelentéséből. Sőt, ha az elszaladó klímaváltozás okozta gazdasági károkat és veszteségeket is figyelembe vesszük, akkor a mérséklés globális költségét meghaladnák az abból származó gazdasági előnyök. Az óriási kibocsátás-mérséklési potenciállal rendelkező nap- és szélenergia mára nagyrészt olcsóbb vagy ugyanannyiba kerül, mint a szennyező fosszilis tüzelők, de az épületek és a közlekedés terén is számos olyan intézkedés van, ami kedvez a pénztárcánknak és az egészségünknek is. A világnak lenne pénze a gazdaság klímabaráttá alakítására, de a fosszilis iparágba ömlő tőkét tiszta technológiákra kellene fordítani.
IPCC: A klímaváltozás mérséklése nem vágná földhöz a gazdaságot, sőt, megóvná azt

Az éghajlatváltozás mérsékléséről szóló diskurzusban gyakran hangzik el ellenérvként, hogy az alacsony karbon-kibocsátású gazdaságra való átállás túl sokba kerülne és a GDP jelentős visszaesését okozná. Az IPCC „trilógia” legújabb, egyben utolsó jelentése (Hatodik Értékelő Jelentés, III. Munkacsoport) azonban cáfolja ezt: a több tucat erre vonatkozó tanulmány összegzéséből kiderül, hogy

az éghajlatváltozás mérséklése nem okozná a globális GDP csökkenését, hanem csak nagyon kis mértékben lassítaná annak növekedését, a századra vetítve éves szinten csupán 0,03-0,04%-kal.

Ha a globális felmelegedést a még biztonságosnak mondható 1,5°C-nál akarjuk korlátozni, akkor a mérséklési intézkedések költsége mindössze 2,6–4,2%-kal alacsonyabb globális GDP-t eredményezne 2050-ben ahhoz képest, mint ha nem tennénk további erőfeszítéseket (vagyis csak a 2020-ig megvalósított politikákat folytatnánk tovább). Az engedékenyebb, de jóval veszélyesebb 2°C-os határt célozva meg a globális GDP 1,3-2,7%-kal lenne alacsonyabb a mérséklési költségek miatt.

A „nem-cselekvésnek” is hatalmas, ha nem egyenesen nagyobb költsége lenne

Az IPCC ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a fenti modellszámítások nem vették figyelembe a fokozódó klímaváltozás miatti növekvő gazdasági károkat és az alkalmazkodás egyre növekvő költségeit, vagyis a referencia forgatókönyv nem fejezi ki pontosan a „nem-cselekvés” igazi árát.

A forgatókönyvek az olyan járulékos hasznokat sem vették számításba, mint például a tiszta levegőnek köszönhető alacsonyabb egészségügyi kiadások vagy hogy kevesebbet kell költeni alkalmazkodásra. Vagyis azok jelentősen alulbecslik a cselekvés gazdasági előnyeit. Tehát mindezeket figyelembe véve a GDP növekedésének lassulása még a fenti becsléseknél is kisebb lehet.

Kicsit eltérő szempontrendszert alkalmazva, azok a modellek, amelyek kifejezetten az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás költségeit igyekeznek számszerűsíteni, megmutatták, hogy minél gyorsabban mérsékeljük a klímaváltozást, annál nagyobb az éghajlatváltozás okozta károk elkerüléséből és az alkalmazkodási költségek csökkenéséből fakadó gazdasági előny. Emellett azt találták, hogy

ha a globális felmelegedést 2°C-nál korlátozzuk még ebben a században, akkor az elszaladó klímaváltozás okozta károk megelőzésének köszönhetően a mérséklés globális költségét meghaladnák az abból származó gazdasági előnyök.

A jelentés azt is kiemeli, hogy bizonyos esetekben a klímaváltozás mérséklését célzó intézkedésekkel akár magasabb fokozatra kapcsolhatjuk a gazdasági növekedést. Ezek a tanulmányok azt feltételezték, hogy a mérséklésre oly módon kerül sor, hogy a zöld beruházások nem szorítják ki a gazdaság más részeibe irányuló befektetéseket, és ezáltal gazdaságélénkítő hatásúak.

Erre példaként a COVID-19 világjárvány utáni „zöld gazdasági megújulás” tervét hozza a jelentés, amely során a becslések szerint a zöld befektetések kezdetben fellendítenék a gazdaságot, miközben csökkentenék a kibocsátásokat. (Azonban úgy tűnik, hogy a világ elszalasztotta ezt a lehetőséget, a globális kibocsátások már 2021-ben gyakorlatilag visszatértek a járvány előtti 2019-es szintre.)

Mérséklési lehetőségek, amikkel akár spórolhatunk is

Az IPCC 2018-as Külön Jelentése szerint 2030-ra a mai szint nagyjából felére kell csökkenteni a globális kibocsátásokat ahhoz, hogy a felmelegedést 1,5°C-nál tudjuk korlátozni. Ehhez a gazdaság minden ágazatában gyökeres átalakulásra van szükség, ami egyes szektorokban egyszerűbb és olcsóbb, máshol viszont lassabban fog haladni és többe fog kerülni.

Az IPCC legújabb jelentése szektoronként értékelte a klímaváltozás mérséklését szolgáló lehetséges intézkedések potenciálját és költségét, vagyis azt, hogy mekkora mennyiségű szén-dioxid-kibocsátás előzhető meg vagy vonható ki a légkörből adott intézkedés által a status quo-t reprezentáló technológiához/módszerhez képest, és milyen áron.

A mérséklési lehetőségek becsült potenciálja és költsége szektoronként 2030-ban. A sávok hossza az egyes opciók mérséklési potenciálját jelzi, míg a színek a költségkategóriákat mutatják. A legalacsonyabb kategória (kék) tonnánként 0 USD (0 USD/tonna CO2-ekvivalens) alatti „árat” jelez, vagyis a referencia technológiához képest nettó megtakarítás is keletkezik az intézkedésnek köszönhetően, ezt követi a sárga kategória tonnánként 0-20 USD árral, míg a legmagasabb kategória (sötét piros) a legdrágább (tonnánként 100-200 USD) intézkedéseket foglalja magába. (Forrás: IPCC AR6 WGIII)

Az intézkedések „beárazásában” csak a pénzbeli költségeket és hasznokat vették figyelembe, az esetleges pozitív vagy negatív társadalmi-környezeti hatásokat nem. Az így képzett „ár” nullánál is kisebb lehet (kék sáv), ha az adott intézkedés végrehajtása olcsóbb lenne, mint a magas-kibocsátású status quo. A szélenergia esetében például a termelési költségek nagyrészt alacsonyabbak, mint a fosszilis alternatíváké. Összesítésük szerint

a tonnánként 100 USD-ba vagy annál kevesebbe kerülő mérséklési intézkedések a 2019-es szint legalább felére tudnák csökkenteni a globális üvegházgáz-kibocsátást 2030-ra. További jó hír, hogy a tonnánként 20 USD-nál alacsonyabb költségű intézkedések teszik ki e potenciál több mint felét, és minden szektorban vannak ilyenek.

A tonnánként 20 USD-nál olcsóbb intézkedések közül a legjelentősebb potenciállal

  • a nap- és szélenergia felskálázása,
  • az energiahatékonyság javítása,
  • a természetes ökoszisztémák felszámolásának megállítása, valamint
  • a metán-kibocsátás csökkentése (elsősorban a szénbányászat, olaj- és gázipar és hulladékkezelés terén) bír.

A szél- és a napenergiával elérhető mérséklési potenciál nagy része a nettó megtakarítás kategóriába esik, vagyis mindkét opció olcsóbb vagy ugyanolyan költségű lenne, mint a magas-kibocsátású fosszilis alapú technológiák. Ugyanez a reláció áll fenn az atomenergiával szemben is számos régióban.

Az energia szektoron túl az épületek és a közlekedés terén is számos olyan kibocsátás-mérséklési lehetőség van, amelyek megtakarításhoz is vezethetnek, mint például az energiaigény csökkentése, a világítás és más berendezések energiahatékonyságának javítása az épületekben, a tömegközlekedés, a kerékpár és más mikromobilitási eszközök előnyben részesítése, az üzemanyag-hatékonyság javítása és a hajószállítás optimalizálása.

A földhasználat terén a természetes ökoszisztémák megóvása mellett nagy potenciállal rendelkezik a szénmegkötő gyakorlatok alkalmazása a mezőgazdaságban, az ökoszisztémák helyreállítása és az újraerdősítés, valamint a fenntartható erdőgazdálkodás. Ezen opciók jelentős hányada 20 USD alatti kategóriába esik, de a teljes potenciál kihasználása már magasabb költséggel járna.

Az iparban az energiahatékonyság növelése a legolcsóbb (20 USD alatti) beavatkozás, ugyanakkor a kibocsátáscsökkentési potenciál jelentős része már kicsit drágább (tonnánként 20-100 USD) intézkedéseket igényelne.

Végezetül, a legdrágább lehetőségek közé tartoznak a különböző szénkivonó- és megkötő technológiák, mint például a biomasszából történő energiatermelés szén-megkötéssel és -tárolással kiegészítve (Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS) vagy a szén-dioxid közvetlen megkötése a légkörből (Direct Air Capture, DAC). Az IPCC hangsúlyozza, hogy

minél tovább halasztjuk a költséghatékonyabb opciók bevetését, annál nagyobb mértékben lesz szükség ezekre a drága, és sok esetben még gyerekcipőben járó technológiákra.

Bár a jövőben nagyobb szerepet játszhatnak majd, jelen fejlettségi szintjüket tekintve rövidtávú potenciáljuk rendkívül korlátozott, és az sem biztos, hogy költségük tonnánként 200 USD alá süllyed még 2030 előtt.

Kapcsolódó cikkTermészetalapú megoldásokkal az éghajlatváltozás ellen – kiaknázatlan lehetőségAz ökoszisztémák védelme, helyreállítása és a velük való fenntartható gazdálkodás nemcsak az éghajlatvédelemben és a biológiai sokféleség megőrzésében játszhatna kulcsszerepet, de hozzájárulna a víz- és élelmiszerbiztonsághoz, az élhető városi környezet fenntartásához, valamint a szélsőséges időjárási események miatti károk elkerüléséhez is.

A világnak lenne pénze a klímaváltozás megállítására, csak át kellene csoportosítani a befektetéseket

A jelentés szerint a jelenlegihez képest 3-6-szor több klímafinanszírozásra lenne szükség ahhoz, hogy a globális felmelegedést 1,5-2°C-nál meg tudjuk állítani. Ugyanakkor az IPCC arra is rámutatott, hogy

lenne elég globális tőke és likviditás a gazdaság klímabaráttá alakítására, de ehhez a fosszilis iparágba ömlő finanszírozást tiszta technológiákra kellene fordítani.

Az utóbbi években már látszik némi átrendeződés ezen a téren: a G20-ak csökkentették a fosszilis iparágba irányuló állami támogatásokat, és az összesen több mint 2 billió USD vagyonnal rendelkező multilaterális fejlesztési bankok és a G20-ak fejlesztési pénzügyi intézményei olyan politikákat fogadtak el, amelyek kizárják a fosszilis iparágat a jövőbeli finanszírozásból.

Az átrendeződés azonban nagyon lassú, a biztató tendencia ellenére a G20-ak még mindig több állami támogatást nyújtanak a fosszilis iparnak (csak a COVID-19 világjárvány kezdete óta 300 milliárd USD ömlött az ágazatba), mint a tiszta energia-fejlesztésekre – így nem csoda, hogy füstbe ment a zöld gazdasági megújulás terve.

Pedig egyre nyilvánvalóbbá válik a piaci szereplők előtt, hogy már nem éri meg az elavult technológiákat fenntartani vagy új infrastruktúrát építeni.

Az IPCC szerint, ha 2°C-nál akarjuk korlátozni a felmelegedést, akkor globálisan az el nem égetett fosszilis tüzelők és az ehhez épült/épülő, soha meg nem térülő infrastruktúra (stranded asset) értéke 1-4 billió USD-ra rúghat 2050-ig.

(Összehasonlításképp, 4 billió dollár az USA éves GDP-jének ötöde.) A fosszilis tüzelőanyagok alkonyát a Glasgow-i Klímapaktumban is elismerik a világ országai, ezzel markáns jelet küldve a piacnak. Az ösztönző politikai szándék mellett azonban az energiaátmenet fő hajtómotorja az egyre olcsóbb tiszta energia: számos alacsony kibocsátású technológia fajlagos költsége folyamatos zuhanásban volt az elmúlt évtizedben.

2010 és 2019 között a napenergia fajlagos ára 85%-kal csökkent – mára ez a legolcsóbb energiaforrás a legtöbb országban –, a szélenergiáé 55%-kal, a lítium-ion akkumulátoroké 85%-kal.

Emellett telepítésük/eladásuk üteme is megugrott, a napenergiáé több mint 10-szeresére, az elektromos járműveké pedig több mint 100-szorosára, bár nagyok a regionális különbségek.

A napenergia (PV – első oszlop; CSP – negyedik oszlop), a szárazföldi és tengeri szélenergia (második és harmadik oszlop), valamint az elektromos járművekbe épített lítium-ion akkumulátorok (ötödik oszlop) fajlagos árának zuhanása (felső sor) és gyorsuló ütemű telepítésük (alsó sor). A szürke sáv a fosszilis energia árát jelzi. (Forrás: IPCC AR6 WGIII)

Elhanyagolható költségek egy élhetőbb és tehetősebb világ számára

Az IPCC által idézett előrejelzések szerint a globális GDP várhatóan legalább kétszeresére fog növekedni 2020 és 2050 között – függetlenül a mérséklési intézkedésektől. Ha ehhez hozzátesszük az elkerült károkat és veszteségeket, valamint a járulékos társadalmi-gazdasági-környezeti hasznokat, akkor

a klímaváltozás mérséklésébe fektetni csekély GDP „veszteséget” jelent egy gazdagodó világ számára.

Azonban a mérséklésből fakadó költségek és hasznok nem mindegy, hogy hogyan oszlanak meg a tehetősebb és szegényebb országok, régiók és társadalmi csoportok között. A jól átgondolt, szektorokon átívelő mérséklést segítő politikák kulcsfontosságúak ahhoz, hogy igazságos legyen az átmenet, minél több járulékos hasznot élvezhessünk és minimálisra csökkentsük az esetleges negatív mellékhatásokat.

A mérséklési lehetőségek kiértékelésekor ezért a gazdasági szempontok mellett az emberi jól(l)étre és a környezetre gyakorolt hatásokat is figyelembe kell venni.

Például, ha klímaváltozás mérséklését célzó politikák és kiegészítő intézkedések az alacsony jövedelmű háztartások segítésére, az energiaszegénység csökkentésére és a szociális védelmi háló megerősítésére is törekszenek, akkor azokkal egyidejűleg jelentős pozitív társadalmi hatást is elérhetünk.

A fosszilis tüzelők égetésének beszüntetésével tisztább lesz a víz és a levegő, ami egyben kedvez az emberi egészségnek is, a magasabb energiahatékonyságú épületek és eszközök a pénztárcánkat is kímélik, valamint a kiegyensúlyozottabb, klímabarát táplálkozás és a zöldebb, besétálható városi környezet szintén jótékony egészségügyi hatással bír.

Emellett az is fontos, hogy az új területeket igénylő megoldások, például a biomasszát szolgáltató ültetvények, ne a természetes ökoszisztémák vagy az élelmiszerbiztonság rovására történjenek. Ezért is fontos, hogy a Fenntartható Fejlődési Célokkal összhangban legyenek kidolgozva a mérséklési intézkedések.

Borítókép: Bill Mead – Unsplash

Lehoczky Annamária

Lehoczky Annamária

Éghajlatkutató, szabadúszó környezeti szakújságíró és a Másfél fok állandó szerzője. Doktori (PhD) fokozatát az éghajlatváltozás kutatásában szerezte.

Megtalálsz minket a Facebookon és az Instagramon is!